Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Aktuella händelser

Inresor från Sverige
Nya kategoriseringar av svenska regioner, med giltighet från lördag, finns nu på coronasmitte.dk

Sedan 10 oktober kategoriseras Sverige som karantänland. Det innebär en övergång till en regional ordning, med öppna respektive karantän-regioner, baserad på smittrycket i de olika regionerna. Reglerna för din resa in i Danmark har alltså att göra med vilken region i Sverige som du är bosatt i. Icke danska medborgare som reser in från ett karantänland/-region behöver ha ett anerkendelsesværdigt formål, d.v.s ett nödvändigt ärende.

Du hittar allt om danska inreseregler och information om vad som gäller för de olika regionerna i Sverige på coronasmitte.dk

Du hittar listan över vad som räknas som nödvändigt ärende på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk. Där framgår också vilka dokument de danska myndigheterna kräver att du ska ha för att styrka ditt nödvändiga ärende.

För bofasta i gränsregionen Skåne, Halland eller Blekinge gäller en särskild ordning. Se mer om reglerna för gränsregionen på coronasmitte.dk

Resor genom/via Danmark
Du hittar mer information om att resa via eller genom Danmark här.

Om du inte hittar vad du söker via länken ovan, kontakta dansk polis’ hotline för resefrågor, +45 7020 6044.

Observera, att reglerna uppdateras varje torsdag med giltighet från påföljande lördag. Du kan hålla dig uppdaterad via länkarna ovan.

Restriktioner i danska samhället
Restriktioner som myndigheterna i Danmark infört för att dämpa smittspridningen av Covid-19, uppdateras löpande. Du hittar all information och kan hålla dig uppdaterad via de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk 

I offentliga miljöer finns restriktioner som berör vissa krav på munskydd/visir, fysiskt avstånd, öppettider för offentliga lokaler etc. Det råder krav på munskydd eller visir i all kollektivtrafik i Danmark, inklusive taxi, färjor, samt stationer råder sedan tidigare. Kravet gäller ej barn under 12 år eller personer som har särskilda skäl, som specificeras nedan.

UD häver avrådan
UD har beslutat, att efter den 29 juli häva avrådan från icke nödvändiga resor till bl.a Danmark. Mer information hittar du här

Allmän information om danska inreseregler

Är mitt land öppet land eller karantänland?
Danmark tillämpar olika regler för icke danska medborgare som vill resa in i landet beroende på om bosättningslandet/-regionen kategoriseras som ett karantänland eller ett öppet land. Kategoriseringen görs utifrån aktuellt smittryck. Listan över vilken kategori ett land räknas till uppdateras varje torsdag, och blir gällande från följande lördag. Du hittar listan över länder, regioner och hur de kategoriseras på coronasmitte.dk.
 

Om du reser in från ett karantänland
Icke danska medborgare kan enbart resa in i Danmark från karantänländer/regioner med nödvändigt ärende. För aktuell lista över nödvändiga ärenden, se riktlinjer för inresa från karantänland

Begreppet "karantänland" betyder, att landet i fråga är satt i karantän av Danmark. Det betyder alltså inte, att bofasta i landet/regionen ifråga ska sitta i karantän i Danmark vid besök. Det betyder inte heller, att man får lov att resa in från ett sådant land mot ett löfte att sätta sig i karantän. 

Om du reser in från ett öppet land
Se riktlinjer för inresa från öppet land.

Övrig information
Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in.

Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning.

Blanketter för intyg och boarding certificate om danska transitregler
Är du på väg hem till Sverige via Danmark och undrar om du behöver, och i så fall hur du kan få, intyg/boarding certificate gällande de danska transitreglerna? Observera, att detta huvudsakligen gäller flygresenärer. Vid några tillfällen har flygbolag krävt boarding certificates.

På de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk hittar du blanketter och certifikat

Du kan kontakta Danmarks ambassad i det land där du är, för rådgivning.

Reser du från Thailand, Australien, Brasilien eller Singapore kan du använda följande kontaktuppgifter:

Sveriges ambassad i Bangkok: ambassaden.bangkok-intyg@gov.se

Danmarks ambassad i Brasilien: bsbamb@um.dk

Danmarks ambassad i Australien: cbramb@um.dk

Danmarks ambassad i Singapore:

Royal Danish Embassy
101 Thomson Road #13-01/2
United Square
Singapore 307591

Tfn 6355 5010

Se även CPH Airports hemsida

Mer information
De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk


Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se Krisinformation.se

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se

 

Senast uppdaterad 16 okt 2020, 11.11
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor