• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Rekvisition av samordningsnummer vid ambassaden i Kinshasa

Samordningsnummer kan rekvireras för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige. Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt.

1. Boka en tid för ert besök

Kontakta ambassaden.kinshasa@gov.se för att boka en tid för besöket. Detta är ett bra tillfälle att också stämma av att ni har alla handlingar i ordning inför ansökan. 

2. Ansök vid ambassaden

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation. 
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Födelsebevis ska uppvisas
  • Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt
  • Föräldrarnas vigselbevis ska uppvisas (om de är/var gifta)
    • För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs att faderskapet är fastställt via en bekräftelse (reconnaissance de paternité) eller domstolsbeslut.
    • Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.

OBS: Samtliga handlingar måste vara i original

3. Beslut från Skatteverket

När Skatteverket fattat ett beslut om samordningsnummer kommer ambassaden att kontakta er för att boka en passtid. Om passansökan inte fullföljs inom 3 månader kommer ambassaden begära att Skatteverket återkallar samordningsnumret.

 

Läs mer

Samordningsnummer - Folkbokföring | Skatteverket

 

Blankett för namnanmälan SKV 7750

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer