Meny
  • Svenska

Om utlandet Cypern

Aktuella händelser

Från och med den 10 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Cypern.

Från den 23 oktober 2020  fram till den 9 november 2020 gäller nya restriktioner för republiken Cypern angående COVID-19.

Bland annat gäller obligatorisk användning av ansiktsmask för hela befolkningen, 12 år och äldre, på allmän plats inomhus och utomhus. De som inte använder mask riskerar att bötfällas € 300.  

Nattligt utegångsförbud (23:00-05:00) gäller i Limassol och Paphos distrikt.

Detaljerad information om restriktionerna finns att läsa på Press and Information Office hemsida.

Resor till och från Cypern 

Republiken Cypern har återupptagit den reguljära flygtrafiken, men endast från/till vissa länder enligt en kategorisering utifrån hur man bedömer situationen för covid-19 i landet. Bestämmelserna utgår ifrån var passagerare uppehållit sig de senaste 14 dagarna innan avresa och grundar sig således inte på nationalitet eller avreseflygplats. 

Sverige ingår i grupp B. 

Det noteras att passagerare från länder i kategori B måste ha utfört ett diagnostiskt test för COVID-19 inom 72 timmar före avgång och att ha ett certifikat som bevisar ett negativt RT- PCR-testresultat för COVID-19 vid ankomst till Cypern.

Myndigheterna  i Cypern utvärderar situationen i samtliga länder löpande vilket innebär att ändringar sker i kategoriseringen.

Cyprus Flight Pass

För inresa krävs obligatorisk dokumentation av alla resenärer som man lämnar 24 timmar innan resan påbörjas via den elektroniska plattformen: "Cyprus Flight Pass". Genom portalen utfärdar Republiken Cypern ett elektroniskt inresetillstånd. De cypriotiska myndigheterna har angett att uteblivet tillstånd kommer att resultera i antingen på 300 euro böter eller ett inreseförbud och repatriering av passageraren.

En helpdesk har upprättats för att hjälpa passagerare som har frågor angående användningen av e-plattformen Cyprus Flight Pass.
Från och med den 1 augusti 2020 besvaras frågor både per telefon + (357) 24841234 och skriftligen via e-plattformen .

Helpdesken är öppen: måndag-fredag 08:00-22:00, lördag-söndag 10:00-18:00 (Cypern tid)

Detaljerad information om inresebestämmleserna och vad som gäller för de olika kategorierna finns på hemsidan för Deputy Ministry for Tourism och Hermes airports. För frågor om inresebestämmelserna har även en speciell e-postadress upprättats: travel2020@visitcyprus.com. Frågor kan också ställas på Visit Cyprus Facebook sida.

I norra Cypern har reguljär flygtrafik återupptagits stegvis efter den 1 juli. Ett kategorisystem av samma typ som det i Republiken Cypern används för att avgöra om inresa tillåts. Sverige ingår för tillfället i kategori B. Resenärer från kategori B länder måste uppvisa ett negativt PCR-testresultat gjort mellan 3 och 5 dagar före avresa påföljt av 7 dagars karantän som bekostas av resenären. Vänligen uppmärksamma att ovan information gällande norra Cypern grundar sig på icke-officiella källor och kan dessutom komma att ändras utan ambassadens kännedom.

Resenärer uppmanas kontakta Turkish Airlines för den senaste informationen. 

Gränsövergångarna

EU-medborgare kan under ”normala” omständigheter korsa den gröna linjen vid nio korsningsställen genom att presentera ett pass eller fotoförsett nationellt ID-kort . På grund av Covid19-situationen stängdes gränsövergångarna under våren.

Republiken Cypern har återöppnat alla gränsövergångar till norr, bortsett från övergången på Ledra Street i Nicosia, för grekcyprioter och turkcyprioter, samt personer lagligt bosatta i Republiken Cypern.

Administrationen på norra Cypern har öppnat gränsövergångarna vid Ledra Palace, Pergamos, Strovilia, Zodia, Ayios Dometios och Limnitis för samma kategorier.

Personer som vill passera måste kunna uppvisa ett negativt covid-19 test som erhållits inom 72 timmar före gränspassagen.

Särskilda föreskrifter för vårdkontakter med anledning av Coronapandemin

I Republiken Cypern uppmanas de som upplever sjukdomssymptom att inte uppsöka sjukhus eller vårdcentral utan att först kontakta allmänläkare eller ambulansservice 1420 (endast från lokala telefonnummer). Numret 1420 ska endast användas om man har symptom. 

I norra Cypern kan man ringa följande nummer för informationen om coronasmittan och dess hantering: +90 533 851 4006 (utrikesministeriet); +90 533 850 1188 (hälsoministeriet); +90 548 850 1188 (hälsoministeriet). 

Håll dig informerad om den senaste händelseutvecklingen!

Ambassaden uppmanar alla att löpande ta del av de senaste nyheterna, samt råd och föreskrifter från lokala myndigheter. Cypriotiska Press and Information Office har skapat en särskild webplats för information om covid-19. 

Ambassaden uppmanar dig som är bosatt eller som tillfälligt befinner dig på Cypern att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. Genom pushnotiser kan vi uppmärksamma dig på särskild viktig information för det landet där du befinner dig. Vi uppmanar också alla svenskar i Cypern till att anmäla sig till svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att kontakta dig. 

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på myndighetens sida för covid-19, samt sidan för Frågor och Svar om covid-19. Se även krisinformation.se för information om hanteringen av covid-19 och dess konsekvenser. 

 

Senast uppdaterad 26 okt 2020, 12.13