Meny
  • Svenska

Cypern

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Cypern

Pass- och ID-kortsärenden behandlas måndagar och torsdagar 9.00-12.00. Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år erfordras följande:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina  vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande lämnas in. 
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  •  Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" ifylld.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Svenska föräldrar som är utskrivna ur Sverige skall uppvisa uppehållstillstånd i bosättningslandet. På Cypern är detta registreringsbevis för EU-medborgare (yellow slip).
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Personbevis för barnet eller familjebevis från Skatteverket för att styrka folkbokföring eller avregistrering.
  • Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta (131 euro), betalas med betalkort eller kontant i EUR på ambassaden.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Upphämtning av pass:

Pass och nationellt ID-kort ska hämtas personligen av en av  barnets vårdnadshavare, fullmakt gäller inte. Vårdnadshavaren bör kunna legitimera sig med en giltig ID-handling. Ta med tidigare pass för makulering och kvitto. Upphämtning under ambassadens expeditionstid måndag-fredag 09.00-12.00. Har passansökan gjorts i Sverige tillkommer en utlämningsavgift som betalas kontant eller med kort på ambassaden.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer