• Svenska

Om utlandet Curaçao

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. 

Ladda gärna hem appen Resklar: länk till UD:s app Resklar. Tillåt notiser. Då får du en notis om något oväntat skulle inträffa.

Senast uppdaterad 02 okt 2023, 09.59

Aktuella händelser

Det finns inga aktuella händelser att rapportera. 

Allmänna säkerhetsläget

Curaçao har många turistanläggningar där säkerheten i allmänhet är god. Även i landet i övrigt är säkerheten tillfredsställande.

Man bör vara alert när man befinner sig i folkmängder - ficktjuvar opererar snabbt.  

Terrorism

Under normala förhållanden bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringens hemsida

Naturförhållanden och katastrofer

Curaçao kan liksom andra platser i Karibien drabbas av orkaner och tropiska stormar. Curaçao ligger dock utanför orkanbältet och har hittills inte drabbats av någon orkan. Däremot kan vädret undantagsvis påverkas av passerande orkaner med kraftiga regnfall som följd. Dessa åstadkommer översvärmningar men leder normalt inte till några personskador utan i värsta fall skador på byggnader och vägar. Störst risk för detta är under perioden juni till slutet av november. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

För mer information om lokala väderförhållanden läs på: The National Hurricane Center

In- och utresebestämmelser

Alla inresande måste ha fyllt i Digital Immigration Card (DI card) online innan ankomst i landet. Länk till DI-Card Curacao.

Länk till inreseregler (engelska). 

För information om in- och utresebestämmelser till de karibiska delarna av kungadömet Nederländerna hänvisas till (länk till) Nederländernas ambassad i Sverige eller nederländska myndigheter. På hemsidan (länk till netherlandsandyou.nl) finner du officiell information om inresebestämmelser.

Se även information via länk till Curacao Tourist Board.

Hälso- och sjukvård

Det finns för närvarande inga särskilda Covid-19 restriktioner och du behöver inte kunna visa upp ett negativt testresultat för att komma in i landet. Ansiktsmask rekommenderas men är inte obligatorisk. Grundregler om att tvätta händerna ofta, nysa i armbågen, undvika trängsel, hålla 2 meters avstånd, stanna hemma och gå i karantän omedelbart vid symptom och/eller konstaterad smitta gäller. Om du blir mycket sjuk, kontakta hälsocentret (GGD) på nummer 9345. Länk till allmänna lokala hälsoråd.

Sedan en tid noteras förekomsten av virussjukdomar i Karibien. Sjukdomarna orsakas av ett virus som överförs till människa via Aedes-myggor. Myggorna kan sprida chikungunya, denguefeber och zikaviruset. Symptomen för chikungunya- och denguefeber är hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt värk i lederna. Zikaviruset yttrar sig i mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Från tidigare utbrott i Polynesien och i Brasilien har det dock rapporterats att infektion med zikavirus kan leda till allvarliga neurologiska komplikationer såsom fall av mikrocefali och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS). På grund av de nu misstänkta komplikationerna till infektionen är det extra viktigt att gravida kvinnor vidtar åtgärder för att skydda sig mot att bli infekterade av zikaviruset. 

Det bästa sättet att skydda sig mot de nämnda sjukdomarna är att undvika myggbett, till exempel genom att bära heltäckande kläder och att använda myggmedel. Till skillnad från många andra myggor är Aedes-myggorna aktiva även under dagtid.

För mer information, läs på Folkhälsomyndighetens hemsida om chikungunya, denguefeber och zikaviruset och på hemsidan för Euopeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ( ECDC). Pan American Health Organization har också information på engelska om chikungunya, denguefeber och zikaviruset.

Sjukhuset St. Elisabeth Hospitaal i Willemstad: St. Elisabeth Hospitaal

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruk och innehav av all narkotika är olagligt och har hårda straff som påföljd.

Det är inte tillåtet att sola topless. Man får inte heller gå in i butiker och affärer med badkläder, inte ens på stränderna. 

Prostitution och människohandel: på Curaçao förekommer "trago-flickor", en påtvingad prostitution och exploatering av främst papperslösa migranter. Att erbjuda men även acceptera dessa tjänster är strängt förbjudet och straffbart.

HBQT: Befolkningen på Curaçao tolerant gentemot andra människor, och ön är en av de mest progressiva i Karibien när det gäller acceptans av HBQT-personer.

Länk till information om Curacao.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Smärre brottslighet, som ficktjuvar och stölder på stranden förekommer så lämna inte värdesaker obevakade. Var uppmärksam och gör det inte lätt för tjuven. Försiktighet bör iakttas, särskilt nattetid och i mindre välbesökta områden. Värdesaker bör hållas inlåsta på hotellet och lämna inga synliga värdesaker i din (hyr)bil. Man bör även iaktta försiktighet vid bankomater och undvika att bära med sig större summor kontanter. Vid taxiresor bör bilar utan taxi-skylt undvikas.

Trafiksäkerhet

Landet har högertrafik. Kvaliteten på vägarna är av varierande skick och det kan tidvis vara mycket trafik. Körning nattetid kan vara farligt då djur kan vandra ut på vägarna. Vägförhållandena blir snabbt sämre vid regn. Det är lag på bilbälte både i fram- och baksäte och barn under 5 år ska sitta i bilbarnstol.

Resa i landet

Det är enklast att ta sig runt i landet med bil, men viss kollektivtrafik finns i form av bussar. Större hotell kan även ha egen transportservice. Taxi går att få tag på, pris bör förhandlas om i förhand.

Läs mer på den officiella turistinformationen: länk till turistinformation Curacao.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Curacao, eller har kontrollerat att reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Genom reseförsäkringen kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller besked om försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International.

Övriga upplysningar

Nödnummer
Det allmänna nödnumren är 911 (polis och brandkår), 912 (ambulans) och 913 (kustbevakning).

Om olyckan är framme 
Det finns ingen ambassad på Curaçao. Om olyckan är framme hänvisar vi till ambassaden i Nederländerna. Länk till Sveriges ambassad i Nederländerna.

Du kan även anmäla din utlandsvistelse till den s.k. "svensklistan". Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba Curaçao. Länk till svensklistan.

Betala med kort/kontanter
Floriner och amerikanska dollar kan tas ut i lokala bankomater eller erhållas på hotellen. Bankomater, hotell och större butiker accepterar MasterCard-, VISA- och Maestro -kort. Kontantbetalning är praxis på många av de lite mindre inrättningarna, exempelvis på många restauranger och mindre butiker.

Turistinformation om Curaçao
Länk till Curacao Tourist Board

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer