• Svenska

Om utlandet Costa Rica

Handel med utlandet

Om du är intresserad av att göra affärer i Costa Rica är du välkommen att kontakta ambassaden eller Business Sweden (fd. Exportrådet). Costaricanska företag som vill inrikta sig på försäljning i Sverige bör istället vända sig till costaricanska myndigheter.

Sweden i Mexico  täcker Centralamerika och arbetar med svenska företag som vill bygga upp eller utveckla sin försäljning i regionen. Med sina två affärsområden, exportkonsulting och exportinformation, är Business Sweden Mexiko en resurs för svenska företag i alla olika faser av export, från basinformation för utvärdering av en marknad till kontinuerlig support för ett företags lokala struktur. Inom exportinformation ger Business Sweden snabb och kostnadsfri information till guatemalanska företag i frågor som rör svensk export.