Meny

Om utlandet Colombia

Svenska företag i utlandet

Det finns ca 90 svenska företag och varumärken i Colombia.

Svenska företag som vill etablera sig, eller redan har etablerat sig i landet kan bland annat få stöd av Business Sweden.

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Organisationen erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd.

Kommerskollegium och Svenskt Näringsliv erbjuder ytterligare stöd för svenska företag som vill etablera sig utomlands.