Meny
 • Svenska

Om utlandet Colombia

Om olyckan är framme

Vad kan du få hjälp med?

 • råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
 • att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – Euro-Alarm, Nordic Assistance eller SOS International
 • att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
 • råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
 • ett provisoriskt pass för att kunna resa hem till Sverige och på vissa ambassader kan du även få ett ordinarie pass.

Vad kan du inte få hjälp med?

 • valutaväxling och annan bankservice
 • hotell- och biljettbokning
 • betalning av skulder, böter eller borgen.

Vem kan få hjälp?

 • svensk medborgare som är bosatt i Sverige
 • flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.

I vissa fall kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige få hjälp. Det gäller även svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige.

Tänk på att

 • teckna en reseförsäkring eller kontrollera om du har en hemförsäkring med reseskydd innan resan börjar
 • ha giltigt pass och visum
 • kontrollera om du behöver vaccinera dig
 • kontakta ambassaden eller närmaste konsulatet i landet där du befinner dig om det blir krig eller kris, eller om en naturkatastrof eller större olycka inträffar
 • kontakta dina anhöriga i en krissituation
 • aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

När du är gäst i ett annat land – tänk på att rätta dig efter landets sedvänjor och lagar. Svensk lag gäller bara i Sverige!

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer