• Svenska

Om utlandet Burundi

Avrådan

Burundi - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till nordvästra provinserna Cibitoke och Buranza samt de norra kommunerna i Bujumbura Rural provinsen: Mutimbuzi, Mumbimba och Isale.

Vidare avråder UD från alla icke-nödvändiga resor till övriga delar av Burundi.

Avrådan gäller tills vidare.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 april 2008.

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 28 maj 2024, 15.52

Aktuella händelser

Koranbränningarna i Sverige har lett en ökad hotbild mot svenska intressen. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer uppmanas att följa myndigheternas råd och anvisningar. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar vara udda eller avvikande i sammanhanget. Försiktighet och vaksamhet bör iakttas, till exempel vad gäller vistelse i större köpcentrum, restauranger och hotell samt vid större evenemang där många människor samlas.

Ambassaden uppmanar vidare svenskar i landet att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via lokal och internationell media, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD resklar (samt aktivera pushnotiser).

Svensklistan - Sweden Abroad

UD Resklar - mobilapp - Sweden Abroad

För akuta konsulära nödsituationer utanför kontorstid hänvisas som till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Burundi är spänt på grund av den rådande politiska situationen. Det finns en ökad risk för oroligheter i landet och säkerhetsläget kan ändras snabbt.

Med anledning av utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som trots avrådan befinner sig i Burundi uppmanas att iaktta stor vaksamhet och försiktighet, att undvika folksamlingar och demonstrationer samt hålla sig kontinuerligt informerad om utvecklingen i landet genom att följa lokal media och ambassadens reseinformation. Vidare bör man i Burundi undvika att vistas utomhus efter mörkrets inbrott.

Burundi befinner sig i en bräcklig postkonfliktfas efter ett 14 år långt inbördeskrig, som avlutades 2005, och säkerhetsläget förblir instabilt. Tidigare burundiska rebeller är fortsatt är aktiva på andra sidan gränsen i DR Kongo och repressiva åtgärder mot oppositionella tillsammans med att det finns stora mängder vapen i omlopp innebär att säkerhetssituation snabbt kan förändras.

I gränsområdet till DR Kongo, i provinserna Bjumbura Rural, Bubanza och Cibitoke, har sammandrabbningar mellan väpnade grupper förekommit.

Det föreligger också ett allmänt terroristhot i Burundi med anledning av landets truppbidrag till Afrikanska Unionens fredsbevarande mission i Somalia.

Ambassaden uppmanar svenskar i Burundi att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Anmäl dig på svensklistan

Information om UD resklar-app

 

Terrorism

Terroristattacker i Burundi kan inte uteslutas. Al Shabaab utgör ett hot över hela Östafrika även om de är baserade i Somalia. Hot har uttalats mot Burundi på grund av deras deltagande i Afrikanska Unionens fredsbevarande insats i Somalia.

Följ de lokala myndigheternas råd och var försiktig när du reser i landet.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam. Här finner du mer information om terrorism och turism från Regeringen

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.


 

Naturförhållanden och katastrofer

Burundi ligger cirka 800–2500 meter över havet. Två regnperioder, den korta mellan oktober och december, och den långa mellan mars och maj, delar upp året i fyra säsonger. Tidvis förekommer kraftiga regn såväl under regn- som torrperiod, vilket kan leda till jordskred och/ eller översvämningar i de större floderna. Jordbävningar i närliggande regioner har känts av i Burundi, men inga dödsfall eller skador på infrastrukturen har förekommit.

 

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är burundisk myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. För aktuell information om visum-, uppehållstillstånds- och arbetstillståndsregler hänvisas till Burundis ambassad i Berlin. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Besökare bör i samråd med läkare se över sitt vaccinationsskydd inför resa till Burundi. Sjukvården är bristfällig och malaria förekommer i hela landet.

Besökare bör i samråd med läkare se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet, samt använda myggnät och myggstift. Inkubationstiden för malaria är cirka 1 - 3 veckor. Person som varit i landet längre än 10–12 dagar bör vid hög feber, huvudvärk, frossa och muskelsmärta snarast uppsöka tillförlitlig läkarklinik för att ta malariaprov.

Enligt rapport från UNAIDS 2016 uppskattar man att cirka 84 000 personer i Burundi bär på HIV. Du bör utöva normala försiktighetsåtgärder för att undvika exponering mot HIV/ AIDS.

Läs gärna mer på 1177


 

Lokala lagar och sedvänjor

Straff för narkotikabrott i Burundi är mycket stränga.

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Situation för HBTQI-personer i Burundi

Homosexuella handlingar kriminaliserades under 2009 i Burundi. Straffet omfattar ett fängelsestraff från tre månader och upp till två år samt böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det finns hög risk för kriminalitet i Burundi. Vanlig förekommande är rån med kniv eller skjutvapen, väskryckning, ficktjuvar, inbrott och bilkapningar. Undvik att gå på gator eller använda kollektivtrafiken efter mörker, även i de centrala delarna av Bujumbura.

Det är att rekommendera att bo på hotell med hög säkerhet och förvara värdesaker i säkerhetsskåp. Försök att ha extra kopior på viktiga dokument som pass och visum.

Säkerhetssituationen i Burundi är fortfarande instabilt, särskilt på grund av den nuvarande politiska krisen, som innefattade ett kuppförsök i maj 2015.

Det har inträffat konflikter mellan beväpnade grupper, inklusive en väpnad attack mot civila fordon. Hotet om bakhåll av banditer är fortfarande högt.

Innan avfärd bör du kontakta målet för din resa och planera så du har tillräckligt med tid att slutföra resan under dagsljus.

Landsgränser är för närvarande öppna men kan stängas utan förvarning. I juli 2018 förbjöd burundisk kollektivtrafik att korsa gränsen till Rwanda och införde sanktioner mot landet.

Trafiksäkerhet

Det finns bara en liten andel asfalterade vägar och dessa är ibland i dåligt skick. Mycket stor försiktighet bör iakttas i trafiken. Höga hastigheter, undermåliga bilar och omdömeslös körning gör att trafiken är en stor riskfaktor. Håll bildörrarna låsta och fönster stängda vid körning. Tillträde till och från Bujumbura stad kontrolleras av polisen på natten. Vägkontroller är vanligt förekommande. Bär en kopia av ditt pass och visum, men du kan behöva visa upp original. Rapporter av försök till rån vid falska vägkontroller har ökat.

Undvik att resa med kollektivtrafik (bussar och motorcyklar) på grund av dåligt fordonsunderhåll och låga körstandarder.

Man bör i Burundi undvika att köra under mörker, delvis på grund av risken för bakhåll och rån och delvis med anledning av dåliga väg- och trafikförhållanden

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer