Meny
  • Svenska

Om utlandet Burundi

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

12 aug 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 12 augusti fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Burundi - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Burundi.

Senast uppdaterad 15 jul 2020, 09.43

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder.
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Den 18 juni förlängde UD avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU till den 31 augusti, läs mer  här. För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att ambassaden inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.
Information om coronaviruset
Covid-19 sprids i Burundi. Burundis regering har suspenderat alla internationella kommersiella flygningar. Ytterligare screening och karantänåtgärder är på plats vid alla landgränsövergångar. Med anledning av utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som trots avrådan befinner sig i Burundi uppmanas att följa händelseutvecklingen genom media och följa lokala myndigheters anvisningar, kontrollera sin reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8-405 92 00.

För akuta konsulära nödsituationer utanför kontorstid hänvisas som till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Sveriges ambassad i Dar es Salaam nås även på mobilnummer +255 748 264 082.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset r

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Burundi är spänt på grund av den rådande politiska situationen. Den 20 maj 2020 så ägde val rum i Burundi. Det finns en ökad risk för oroligheter under valperioder och under tidigare val har det förekommit valrelaterat våld. Säkerhetsläget kan ändras snabbt.

Med anledning av utrikesdepartementets avrådan kan konsulär assistans inte garanteras. Svenskar som trots avrådan befinner sig i Burundi uppmanas iaktta stor vaksamhet och försiktighet, att undvika folksamlingar och demonstrationer samt hålla sig kontinuerligt informerad om utvecklingen i landet genom att följa lokal media och ambassadens reseinformation. Vidare bör man i Burundi undvika att vistas utomhus efter mörkrets inbrott.

Burundi befinner sig i en bräcklig postkonfliktfas efter ett 13 år långt inbördeskrig, som avlutades 2005, och säkerhetsläget förblir instabilt. Tidigare burundiska rebeller är fortsatt är aktiva på andra sidan gränsen i DR Kongo och repressiva åtgärder mot oppositionella tillsammans med att det finns stora mängder vapen i omlopp innebär att säkerhetssituation snabbt kan förändras.

De politiska spänningarna ökade inför valen 2015, och har fortsatt efter att president Nkurunziza i augusti 2016 svors in för en tredje mandatperiod i strid med det så kallade Arusha-avtalet. Det har bland annat förekommit räder mot politiska mål och sammandrabbningar, inklusive skottlossning, i Bjumbura, främst i de delar där oppositionen traditionellt har haft sitt fäste. Talesmän för presidentens parti har tidigare gjort anti-västliga uttalanden. Det finns också indikationer på ökad kriminalitet och laglöshet, särskilt i relation till ökad fattigdom och allmänt försämrad tillgång till mat generellt i landet.

I gränsområdet till DR Kongo, i provinserna Bjumbura Rural, Bubanza och Cibitoke, har sammandrabbningar mellan väpnade grupper förekommit.

Det föreligger också ett allmänt terroristhot i Burundi med anledning av landets truppbidrag till Afrikanska Unionens fredsbevarande mission i Somalia.

Ambassaden uppmanar svenskar i Burundi att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

Anmäl dig på svensklistan

Information om UD resklar-app


 

Terrorism

Terroristattacker i Burundi kan inte uteslutas. Al Shabaab utgör ett hot över hela Östafrika även om de är baserade i Somalia. Hot har uttalats mot Burundi på grund av deras deltagande i Afrikanska Unionens fredsbevarande insats i Somalia.

Följ de lokala myndigheternas råd och var försiktig när du reser i landet.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam. Här finner du mer information om terrorism och turism från Regeringen: UDs hemsida om reseinformation.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.


 

Naturförhållanden och katastrofer

Burundi ligger cirka 800–2500 meter över havet. Två regnperioder, den korta mellan oktober och december, och den långa mellan mars och maj, delar upp året i fyra säsonger. Tidvis förekommer kraftiga regn såväl under regn- som torrperiod, vilket kan leda till jordskred och/ eller översvämningar i de större floderna. Jordbävningar i närliggande regioner har känts av i Burundi, men inga dödsfall eller skador på infrastrukturen har förekommit.

 

In- och utresebestämmelser

Gränskontroll är burundisk myndighetsutövning och inte något som ambassaden har kontroll över. För aktuell information om visum-, uppehållstillstånds- och arbetstillståndsregler hänvisas till Burundis ambassad i Berlin. Det går inte att söka visering vid flygplats eller gränsen in till Burundi.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Besökare bör i samråd med läkare se över sitt vaccinationsskydd inför resa till Burundi. Sjukvården är bristfällig och malaria förekommer i hela landet.

Besökare bör i samråd med läkare se över sitt vaccinationsskydd och ta malariaprofylax inför och under sin vistelse i landet, samt använda myggnät och myggstift. Inkubationstiden för malaria är cirka 1 - 3 veckor. Person som varit i landet längre än 10–12 dagar bör vid hög feber, huvudvärk, frossa och muskelsmärta snarast uppsöka tillförlitlig läkarklinik för att ta malariaprov.

Enligt rapport från UNAIDS 2016 uppskattar man att cirka 84 000 personer i Burundi bär på HIV. Du bör utöva normala försiktighetsåtgärder för att undvika exponering mot HIV/ AIDS.

Läs gärna 1177 Vårdupplysningens avsnitt om Burundi innan avresa.


 

Lokala lagar och sedvänjor

Straff för narkotikabrott i Burundi är mycket stränga.

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Situation för HBTQI-personer i Burundi

Homosexuella handlingar kriminaliserades under 2009 i Burundi. Straffet omfattar ett fängelsestraff från tre månader och upp till två år samt böter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Det finns hög risk för kriminalitet i Burundi. Vanlig förekommande är rån med kniv eller skjutvapen, väskryckning, ficktjuvar, inbrott och bilkapningar. Undvik att gå på gator eller använda kollektivtrafiken efter mörker, även i de centrala delarna av Bujumbura.

Det är att rekommendera att bo på hotell med hög säkerhet och förvara värdesaker i säkerhetsskåp. Försök att ha extra kopior på viktiga dokument som pass och visum.

Säkerhetssituationen i Burundi är fortfarande instabilt, särskilt på grund av den nuvarande politiska krisen, som innefattade ett kuppförsök i maj 2015.

Det har inträffat konflikter mellan beväpnade grupper, inklusive en väpnad attack mot civila fordon. Hotet om bakhåll av banditer är fortfarande högt.

Innan avfärd bör du kontakta målet för din resa och planera så du har tillräckligt med tid att slutföra resan under dagsljus.

Landsgränser är för närvarande öppna men kan stängas utan förvarning. I juli 2018 förbjöd burundisk kollektivtrafik att korsa gränsen till Rwanda och införde sanktioner mot landet.

Trafiksäkerhet

Det finns bara en liten andel asfalterade vägar och dessa är ibland i dåligt skick. Mycket stor försiktighet bör iakttas i trafiken. Höga hastigheter, undermåliga bilar och omdömeslös körning gör att trafiken är en stor riskfaktor. Håll bildörrarna låsta och fönster stängda vid körning. Tillträde till och från Bujumbura stad kontrolleras av polisen på natten. Vägkontroller är vanligt förekommande. Bär en kopia av ditt pass och visum, men du kan behöva visa upp original. Rapporter av försök till rån vid falska vägkontroller har ökat.

Undvik att resa med kollektivtrafik (bussar och motorcyklar) på grund av dåligt fordonsunderhåll och låga körstandarder.

Man bör i Burundi undvika att köra under mörker, delvis på grund av risken för bakhåll och rån och delvis med anledning av dåliga väg- och trafikförhållanden