• Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Rösta i Burkina Faso i EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Är du utomlands måste du rösta lite tidigare. Den 25 april öppnar brevröstningen från utlandet.

Ambassaden organiserar brevröstning i Burkina Faso när det är val i Sverige. Alla svenska medborgare över 18 år som någon gång har varit folkbokförda i Sverige får rösta.

Om att rösta från utlandet - på Valmyndighetens webbplats

Bor du utomlands och vill rösta i EU-valet? - informationsblad från Valmyndigheten

Hämta brevröstningsmaterial

Du kan få material för brevröstning på ambassaden i Ouagagougou. Kontaktuppgifter till ambassaden 

Om du vill brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Om du inte själv vill skicka din brevröst till Sverige kan ambassaden ta emot den senast onsdag den 29 maj 2024.

Rösträtt för svenska medborgare bosatta utomlands

Du får rösta i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet om du

  • är svensk medborgare
  • har fyllt 18 år senast på valdagen
  • någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den kommer in senast dagen innan valdagen.

Du hittar mer information om att rösta i svenska val och blanketten för att anmäla dig till röstlängden på Skatteverkets webbplats.