• Svenska

Om utlandet Brunei

Pass utomlands i Brunei

Vid behov av ansökan om provisoriskt pass, vänligen kontakta det svenska konsulatet i Brunei.

Den svenska ambassaden I Singapore är en av de utlandsmyndigheter som man kan ansöka om pass hos. Detta inkluderar både ordinarie, extra samt provisoriska pass under förutsättning att samtliga krav är uppfyllda.

För mer information om ansökan om pass och vilka dokument som behövs vänligen se ambassaden i Singapores webbplats

Om passet ska skickas till vidare till konsulat tillkommer även en portoavgift som betalas i samband med ansökan

 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer