• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Rösta i Bosnien och Hercegovina

Ambassaden organiserar röstmottagning och brevröstning i Bosnien och Hercegovina när det är val i Sverige. Alla svenska medborgare över 18 år som någon gång har varit folkbokförda i Sverige får rösta.

Rösta från utlandet | Valmyndigheten

Val till Europaparlamentet 2024
Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Informationsblad till utlandssvenskar om anmälan till röstlängden inför EU-valet 2024

Förtidsrösta på ambassaden i Sarajevo
Du kan förtidsrösta på ambassaden under följande dagar och tider: 

  • Tisdag 21 maj kl. 10-12
  • Torsdag 23 maj kl. 15-17
  • Onsdag 29 maj kl. 10-12
  • Torsdag 30 maj kl. 16-18

Hämta brevröstningsmaterial 
Du kan få material för brevröstning på ambassaden i Sarajevo. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Om du vill brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. 

Rösträtt för svenska medborgare bosatta utomlands
Du får rösta i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet om du: 

  • är svensk medborgare
  • har fyllt 18 år senast på valdagen
  • någon gång har varit folkbokförd i Sverige 

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år
Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den kommer in senast dagen innan valdagen.

Du hittar mer information om att rösta i svenska val och blanketten för att anmäla dig till röstlängden på Rösta utomlands | Skatteverket