• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Gifta sig i Bosnien och Hercegovina

Vigsel vid Sveriges ambassad i Bosnien och Hercegovina erbjuds inte. Det finns inte heller någon svensk kyrka i landet.

För att gifta sig i BiH kontaktar man kommunen där man vill gifta sig och frågar vad som krävs och vilka dokument som ska lämnas in. Oftast är det:

  • Uppvisande av giltigt pass
  • Kopia av giltigt pass
  • Äktenskapscertifikat, en handling som styrker att du har rätt att gifta dig. Den utfärdas av Skatteverket i Sverige och föregås av en hindersprövning. Ansökan för svenska medborgare görs via Skatteverket. Fyll i blanketten "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran"(SKV 7881).
  • Födelsebevis i original översatt till bosniska
  • Uppvisande av uppehållstillstånd/motsvarande som styrker din vistelse i BiH. 

I de flesta fall krävs att dokument ska vara legaliserade med Apostillestämpel och översatta till lokalt språk. Hör med kommunen vad som gäller.  

Du kan läsa mer om vilka ambassader som förrättar vigslar här .

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer