• Svenska

Om utlandet Bangladesh

Utvecklingssamarbete

Sverige har bidragit med utvecklingsbistånd till Bangladesh sedan landets självständighet 1971. Sveriges nuvarande strategi för internationellt utvecklingssamarbete med Bangladesh sträcker sig över perioden 2021-2025 och uppgår till 1,75 miljarder kronor.

Syftet med utvecklingssamarbetet är att bidra till förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor att ta sig ur fattigdom, stärkt demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt hållbar utveckling. Samarbetet fokuserar på ökade mänskliga rättigheter och jämställdhet, förebyggande av klimatförändringar och negativ påverkan på miljö, inklusive ekonomisk utveckling, samt tillgång till hälsa och SRHR. Stöd utgår även till hållbara lösningar relaterat till rohingya-krisen samt flyktingmottagande områden, liksom korruptionsförebyggande åtgärder.

Uppdaterad information om hur och var Sverige samarbetar med Bangladesh finns på Sidas hemsida: Sida i Bangladesh