• Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Pass utomlands i Azerbajdzjan

Ambassaden i Baku, Azerbajdzjan, utfärdar inte ordinarie pass.

För ansökan om ordinarie pass, vänd dig till en svensk polisstation. Alternativt till  ambassaden i Moskva eller till ambassaden i Ankara.

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer