• Svenska

Om utlandet Australien

Rösta i Australien

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Ambassaden och konsulaten organiserar röstmottagning och brevröstning i Australien när det är val i Sverige. Alla svenska medborgare över 18 år som någon gång har varit folkbokförda i Sverige får rösta.

Om att rösta från utlandet - på Valmyndighetes webbplats

Val till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Bor du utomlands och vill rösta i EU-valet? - informationsblad från Valmyndigheten

Förtidsrösta i Australien

Du kan förtidsrösta på följande datum och tider: 

Canberra; Svenska ambassaden
Torsdag 16/5 kl 12-14 och kl 16-18
Lördag 18/5 kl 10-12
Torsdag 23/5 kl 12-14
Tisdag 28/5 kl 16-18
Onsdag 29/5 kl 12-14

Melbourne; Svenska kyrkan/The Swedish Church 
21 St Georges Rd, Toorak
Fredag 24/5 kl 12-15
Lördag 25/5 kl 10-12
Söndag 26/5 kl 12-15

Sydney; Svenska generalhonorärkonsulatet
Suite 301, 107 Walker Street, North Sydney
Lördag 18/5 kl 10-12
Tisdag 21/5 kl 11-13
Onsdag 22/5 kl 11-13
Lördag 25/5 kl 10-12
Tisdag 28/5 kl 11-13

Perth; Honorärkonsulatet, 1139 Hay Street, West Perth 
Tisdag 21/5 kl 10-12 och kl 17-19
Onsdag 22/5 kl 10-14

Brevrösta från Australien 

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Du kan få material för brevröstning på ambassaden i Canberra och konsulaten i Australien. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Om du vill brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024.

Rösträtt för svenska medborgare bosatta utomlands

Du får rösta i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet om du

  • är svensk medborgare
  • har fyllt 18 år senast på valdagen
  • någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den kommer in senast dagen innan valdagen.

Du hittar mer information om att rösta i svenska val och blanketten för att anmäla dig till röstlängden på Skatteverkets webbplats.

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer