Om utlandet Australien

Pass utomlands i Australien

I Australien kan ansökningar om svenskt vanligt pass/nationellt id-kort göras vid Sveriges ambassad i Canberra, som är en svensk passmyndighet utomlands.

Andra ambassader i regionen som också är svenska passmyndigheter är Sveriges ambassader i till exempel Indonesien, Singapore, eller Thailand. Svenska medborgare som är bosatta utomlands har även möjlighet att ansöka om ett nytt pass eller nationellt id-kort hos Polisen vid besök i Sverige.

Vid ansökningstillfället för ett pass eller nationellt id-kort kan valfri passexpedition i Sverige eller svensk passmyndighet utomlands väljas som utlämningsställe. 

Svenska honorärkonsulat är inte passmyndigheter, och de kan därför inte ta emot ansökningar om vanligt pass eller nationellt id-kort. De kan däremot lämna ut färdiga pass och id-kort. Ett pass eller nationellt id-kort som inkommer till Sveriges ambassad i Canberra, Australien, kan antingen hämtas ut på ambassaden, eller vidarebefordras från ambassaden för utlämning vid något av Sveriges honorärkonsulat i Australien, Nya Zeeland, eller södra Stilla havet.