Meny
  • Svenska

Om utlandet Armenien

Juridisk hjälp i utlandet

I många länder har personer och byråer anmält intresse att bli uppsatta på en av ambassaden upprättad lista över juridiska ombud.

Ambassaden  lämnar ut denna lista utan rekommendation och påtar sig inte något ansvar för val av ombud och inte heller för de råd eller anvisningar ombudet lämnar. Du själv får betala ombudets arvode.

Nedan fölier en en lista av jurister i Armenien.