Om utlandet Argentina

Registrera nyfödd utomlands

Om du är svensk medborgare och har fått barn utomlands behöver du som vårdnadshavare ansöka om förnamn och efternamn för barnet. Detta kan göras på egen hand eller genom ambassaden/konsulatet. 

Mer information på Skatteverkets hemsida. 

Om ni vill skaffa ett pass till barnet inom en snar framtid måste ett samordningsnummer rekvireras vilket ersätter personnumret fram till barnet flyttar till Sverige. Rekvisition av samordningsnummer för pass kan endast göras genom en passmyndighet och kan med fördel göras samtidigt med namnanmälan på ambassaden eller något av dess underliggande konsulat. Glöm inte att berätta att ni vill få ett samordningsnummer för pass till barnet när ni inkommer till ambassaden.   

Barnet och minst en förälder måste personligen inställa sig på ambassaden. Om ni är två vårdnadshavare och bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste hen ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia) samt underskriven blankett SKV7750.

Dokument som ska uppvisas vid registrering

 • Födelsebevis
  • Båda föräldrarnas namn ska framgå i det fall ni är två vårdnadshavare.
 • Föräldrarnas vigselbevis 
  • Om ni är/var gifta.
 • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation
  • Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort alternativt annat bevis på medborgarskap.
 • Eventuellt beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap
  • Om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder. Läs mer om bibehållande här.

Besök på ambassaden

Vänligen boka tid innan du besöker ambassaden. 

Boka tid

Vanliga frågor namnanmälan

01 apr 2021

Besök på ambassaden i virustider

På ambassaden hjälper vi dig som vanligt men uppmanar till extra försiktighet. Vänligen boka tid innan ditt besök.

Läs mer här