• Svenska

Om utlandet Argentina

Gifta sig i Argentina

Sveriges ambassad i Buenos Aires förrättar inte vigslar.

Vigsel inför lokal myndighet

Civilregistret är ansvarig myndighet för att ingå äktenskap i Argentina. Vigseln förrättas av civilregistret i den provins där minst en av parterna har sin hemadress registrerad. Ogifta personer behöver uppvisa giltig ID-handling, argentinskt DNI för argentinska medborgare och utlänningar bosatta i landet alternativt hemlandspass för utländska medborgare som inte är bosatta i landet. Läs mer här.

I Argentina är äktenskapet könsneutralt.

Registrera vigsel i utlandet i Sverige

Du hittar information om att registrera äktenskap som ingåtts utomlands i folkbokföringen på Skatteverkets hemsida.