Meny

Om utlandet Argentina

Avgifter

Januari 2020 

ID-handlingar

SEK

ARS

Vanligt pass 1400 9000
Provisoriskt pass 1600 10300
Nationellt ID-kort 1400 9000
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 150 950
Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 150 950

Intyg

   
Levnadsintyg   Utan avgift
Intyg eller bevis 120  750

Medborgarskap

   
Namnanmälan   Utan avgift
Anmälan av barn under 18 år 175  1100
Bibehållande av medborgarskap   Utan avgift

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer central sida