Om utlandet Argentina

Avgifter

Avgifterna uppdateras den första arbetsdagen varje månad enligt gällande växelkurs.

Januari 2021 

Nya avgifter trädde i kraft den 1 mars 2020 i enlighet med SFS 2020:39

ID-handlingar

SEK

ARS

Vanligt pass 1600 16400
Provisoriskt pass 1800 18400
Nationellt ID-kort 1600 16400
Utlämnande av pass eller nationellet ID-kort som utfärdats av annan myndighet 200 2000
Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 200 2000

Intyg

   
Levnadsintyg   Utan avgift
Intyg eller bevis 200  2000

Medborgarskap

   
Namnanmälan   Utan avgift
Anmälan av barn under 18 år 175 1800
Bibehållande av medborgarskap   Utan avgift