Om utlandet Argentina

Avgifter

Avgifterna uppdateras den första arbetsdagen varje månad enligt gällande växelkurs.

Augusti 2022 

Nya avgifter trädde i kraft den 1 juni 2022 i enlighet med SFS 2022:308

Ambassaden godtar betalningar med kort och kontant.

ID-handlingar

SEK

ARS

Vanligt pass 1600 20 700
Provisoriskt pass 1800 23 300
Nationellt ID-kort 1600 20 700
Utlämnande av pass eller nationellt ID-kort
som utfärdats av annan myndighet
200 2 600
Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats
och avgift betalats i Sverige
200 2 600

Intyg

   
Levnadsintyg   Utan avgift
Intyg eller bevis 200 2 600

Medborgarskap

   
Namnanmälan   Utan avgift
Anmälan av barn under 18 år 175 2 300
Bibehållande av medborgarskap   Utan avgift