Om utlandet Argentina

Avgifter

Avgifterna uppdateras den första arbetsdagen varje månad enligt gällande växelkurs.

December 2021 

Nya avgifter trädde i kraft den 1 mars 2020 i enlighet med SFS 2020:39

ID-handlingar

SEK

ARS

Vanligt pass 1600 17 900
Provisoriskt pass 1800 20 100
Nationellt ID-kort 1600 17 900
Utlämnande av pass eller nationellt ID-kort
som utfärdats av annan myndighet
200 2 200
Utlämnande av körkort om ärendet påbörjats
och avgift betalats i Sverige
200 2 200

Intyg

   
Levnadsintyg   Utan avgift
Intyg eller bevis 200 2 200

Medborgarskap

   
Namnanmälan   Utan avgift
Anmälan av barn under 18 år 175 2 000
Bibehållande av medborgarskap   Utan avgift