• Svenska

Om utlandet Algeriet

Avrådan

Algeriet - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke-nödvändiga resor till Sahelområdet i Algeriet, det vill säga de södra ökenområdena gränsande till Mauretanien, Mali, Niger och Libyen, inklusive turistregionerna Tamanrasset och Djanet.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här

Aktuella händelser

VIKTIGT

Behöver du återvända hem till Sverige?

De algeriska gränserna är stängda för i princip alla resenärer sedan mars 2020. Sedan dess finns inga reguljärflyg till och från Algeriet, inte heller passagerartrafik med båt.

Några få undantag har funnits för så kallad repatriering. Dessa undantag väntas ytterligare inskränkas, eventuellt bortfalla helt, under hela mars månad 2021.

Det betyder att den möjlighet som har funnits för svenska medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd att resa ut ur Algeriet med så kallat repatrieringsflyg med all sannolikhet kommer att vara mycket begränsade eller obefintliga från och med 1 mars och fram till åtminstone början av april 2021.

Ambassaden räknar således med att de avgångar från Alger till Paris med repatrieringsflyg som Air France har haft dagligen, samt flygningar från Oran vissa dagar i veckan, sannolikt kommer att upphöra under en tid från och med den 1 mars.

Repartieringsflygen är inte reguljärflyg. De hanteras direkt av Air France Algérie. Kundtjänster och resebyråer i Frankrike, Sverige eller andra länder kan inte göra bokningar eller utfärda biljetter. Resenären betalar själv biljetten direkt till Air France Algérie. Ambassaden bistår inte med bokning eller betalning. Det är inte möjligt att använda eller boka om en redan köpt reguljär biljett, men resenären kan eventuellt begära återbetalning. Mer information finns på airfrance.dz.

Ambassaden i Alger för en dialog främst med andra EU-länder och de nordiska länderna för att underlätta för resenärer och för att få information om specialflyg, som sådana eventuellt kan komma att organiseras. Meddela ambassaden via e-post ambassaden.alger@gov.se om Du önskar få information från oss.

I de fall en enskild behöver hjälp med sin ekonomiska situation bistår UD och ambassaden för att se vilka möjligheter som finns för personen att själv kunna lösa detta. Om detta visar sig vara svårt finns vissa möjligheter för UD att förmedla banköverföring från eget konto eller för anhöriga att deponera medel via UD. Som en sista lösning finns i vissa fall också möjlighet att ansöka om ett lån, men då krävs att alla andra möjligheter ska vara uttömda. Expeditionsavgifter tillkommer och lån ska återbetalas.

Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Enskilda länder har olika regler och riktlinjer som snabbt kan förändras och det är viktigt att följa dessa. Håll även kontakt med ambassaden.

Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet till dess att flygtrafiken återupptas.

Det är ett gemensamt ansvar för alla att hantera situationer som beror på covid-19-pandemin. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är exceptionell. Möjligheterna att resa mellan och inom länder är starkt begränsade, ibland obefintliga

Angående Coronaviruset, Covid-19

UD försöker bistå med en dialog med flygbolagen om möjligheten att hämta hem svenska resenärer. I det fall UD bistår med assisterad utresa är det förenat med en kostnad för den enskilda. Därför arbetar UD och ambassaderna för att hjälpa resenärer att se om det finns andra möjligheter att lösa situationen.


Ambassaden i Alger för en dialog främst andra EU-länder och de nordiska
länderna för att underlätta för resenärer och för att få information om exceptionella flyg, som då och då dyker upp trots att luftrummet, liksom flygplaterna fortsatt är stängda. Meddela ambassaden via mail ambassaden.alger@gov.se om ni önskar få information från ambassaden.


I de fall en enskild behöver hjälp för att lösa den ekonomiska situationen bistår UD och ambassaden för att se vilka möjligheter det finns för personen att själv kunna lösa detta. Exempelvis genom egna medel eller anhöriga. I de fall det är svårt att tillgodogöra sig egna medel finns möjligheter för UD att bistå med banköverföring eller möjlighetför anhöriga att deponera medel via UD. Möjligheten finns också att ansöka om ett ekonomiskt lån men då krävs att alla andra möjligheter ska vara uttömda och det är ett lån som ska betalas tillbaka.

Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Enskilda länder har olika regler och riktlinjer som snabbt kan förändras och det är viktigt att följa dessa. Håll även kontakt med ambassaden.


Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas.

Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs.
Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Senast uppdaterad 24 feb 2021, 11.50
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer