• Svenska

Om utlandet Östtimor

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 09 feb 2021, 17.31

Aktuella händelser

Coronavirus Covid-19

 

Östtimors gränser är stängda för besökare. Beslutet gäller alla utländska medborgare som under de senaste 4 veckorna vistats i ett land där fall av Covid-19 bekräftats. Utländska medborgare med 'särskilda uppdrag' kan beviljas undantag. 

Sjukvården i Östtimor håller betydligt lägre standard än den svenska och har begränsad kapacitet att vårda svårt sjuka patienter. Personer som befinner sig i riskgrupper för att utveckla allvarliga symptom till följd av Covid-19 (till exempel äldre personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller diabetes) bör nogrannt överväga huruvida de fortsatt bör vistas i Östtimor då tillgång till tillfredsställande vård inte kan garanteras.

Resenärer till Östtimor uppmanas säkerställa att de har fullgott försäkringsskydd som även inkluderar medicinsk evakuering, men bör samtidigt notera att även med försäkring medför standarden på Östtimoriansk sjukvård förhöjd risk vid sjukdom eller skada samt att rådande läge kan medföra att medicinsk evkuering inte går att tillgå.  

Reserestriktioner kan ändras med kort varsel och resenärer som planerar resa till Östtimor bör hålla sig uppdaterade samt vid behov bekräfta med östtimoriansk ambassad eller östtimorianska immigrationsmyndigheten vad som gäller. 

Ambassaden rekommenderar svenska medborgare som planerar resa till Östtimor att ladda ner appen UD Resklar och där läsa reseinformationen om Indonesien samt 'generella råd inför din resa' om nya coronaviruset.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Östtimor att följa händelseutveckling och lokala myndigheters anvisningar. Det indonesiska hälsoministeriet informerar här (på indonesiska). En särskild jourtelefon för covid-19 har upprättats (021-5210411). 

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppdaterar sin webbplats och följer utvecklingen kontinuerligt. Frågor och svar om viruset finns här.

Sverige har ingen ambassad eller konsulat i Östtimor. Ambassaden i Jakarta kan nås under kontorstid via växeln på +62 21 2553 5900. Utanför kontorstid kan svenska medborgare i nödsituation nå jourhavande tjänsteman på Utrikesdepartementet i Stockholm genom att ringa ambassaden. Ditt samtal kopplas då automatiskt.

Anmäl din utlandsvistelse: Svenskar som besöker eller bor i Östtimor är välkomna att anmäla vistelsen till ambassaden via följande länk: Anmäl din utlandsvistelse 

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

Allmänna säkerhetsläget

Östtimor utropade sin självständighet den 20 maj 2002. Därmed avvecklades den FN-administration som sedan september 1999 styrt landet. I samband med omröstningen 1999 om territoriets framtida status fördrevs hundratusentals människor och stora delar av infrastrukturen förstördes. Oroligheter och politisk instabilitet 2007-8 ledde till att FN:s fredsbevarande styrkor återvände till Östtimor. Landet har sedan dess gradvis stabiliserats och FN:s fredsbevarande mandat avslutades 2012.

Under 2017 och 2018 har flera val hållits i Östtimor. Valen har genomförts utan nämnvärda incidenter. Svenskar i Östtimor bör dock fortsatt  iakkta vaksamhet i samband med val och undvika politiska möten och större folksamlingar.  

Terrorism

Risken för terrorattentat i Östtimor bedöms vara låg. Det finns ingen information om att internationella terrororganisationer skulle vara verksamma i Östtimor. Inga inhemska terrorgrupper är i dagsläget verksamma i landet.

Naturförhållanden och katastrofer

Saltvattenskrokodiler förekommer längs kusterna i Östtimor. Attacker mot människor, ofta med dödlig utgång, förekommer. Resenärer som planerar besöka stränder och kustområden bör informera sig om läget gällande krokodiler på den specifika platsen. 

Under regnperioden (oktober-mars) förekommer jordskred till följd av stora regnmängder och försiktighet bör iakttas, särskilt på landsbyggden, där vägnätet ofta är i dåligt skick. Det förekommer regelbundet att delar av vägar spolas bort till följd av regn och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Östtimorianska myndigheter är ansvariga för in- och utresebestämmelser och svenska resenärer rekommenderas säkerställa med lokala myndigheter eller landets ambassader vad som gäller inför inresa till landet.

Svenska medborgare behöver inte att söka visering i förväg till Östtimor för visteler i upp till 90 dagar. Detta gäller alla gränsövergångar.

För ytterligare information om viseringar till Östtimor se Östtimorianska migrationsmyndighetens hemsida: MIGRACAO

Hälso- och sjukvård

Utbudet av hälso- och sjukvård i Östtimor är mycket begränsat, särskilt utanför Dili. Det är viktigt att alla resenärer till Östtimor har fullgott försäkringsskydd som även inkluderar evakuering till Australien eller Singapore vid allvarligare skada eller sjukdom. Vid akut olycksfall eller sjukdom är evakuering ofta det enda vårdalternativet.

Det finns ett larmnummer: 110.  

Malaria och dengue förekommer i hela landet. Antalet fall av dengue ökar ofta under regnperioden (oktober-mars). För resor på landsbygden eller för boende på enklare hotell i Dili, bör man överväga att ta med myggnät.

För information om rekommenderade vaccinationer, kontakta vaccinationsklinik i god tid före avresa.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för narkotikarelaterade brott, inklusive innehav och användning, är mycket stränga i Östtimor.

De flesta östtimorianer är katoliker. Traditionella religioner och sedvänjor finns kvar parallellt med eller integrerade i katolicismen. Besökare bör visa respekt för lokala sedvänjor.

Östtimors våldsamma historia är i hög grad alltjämt närvarande och diskuteras ofta. Besökare bör visa respekt för de lidanden det östtimorianska folket utsattes för. Det finns flera museer i Dili där man kan få mer information om Östtimors under indonesisk ockupation.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Gängkriminalitet, väpnade rån, stölder och attacker mot fordon förekommer i Östtimor. Det förekommer att utlänningar utsätts för rån och stölder i Dili, även dagtid. Undvik att bära dyrbara klockor och smycken eller stora summor pengar. Iaktta normal försiktighet efter mörkrets inbrott och undvik mörka gränder och bakgator. Gå inte ensam till fots kvälls- och nattetid.

Gängkonflikter, ofta kopplade till kampsportsgrupper, förekommer runt om i landet. Stenkastning och knivar eller machetes används ofta vid uppgörelser. Incidenter inträffar oftast kvälls- eller nattetid, men har inte drabbat utlänningar. Om man ser ett slagsmål, bör man omedelbart lämna området.

Krokodiler är vanliga på sydkusten, men har under senare år även synts vid flera stränder på nordkusten. Bekräfta med lokalbefolkning om krokodiler förekommer eller inte före bad.    

Trafiksäkerhet

Undermåliga vägar medför risker utanför Dili. Olyckor är vanliga. Motorcyklister är särskilt utsatta. På landsbygden är det inte ovanligt att djur, inte minst getter, uppehåller sig på eller vid vägen.

Under regnperioden är risken för jordskred och bortspolade vägar förhöjd och extra försiktighet bör iakttas.

I Dili är trafiksäkerheten relativt god, men det händer att bilförare inte respekterar trafiksignaler.

Resa i landet

UD Resklar

UD lanserade 2014 en ny app, UD Resklar. Appen hjälper utlandsresenärer att planera sin resa för att inte glömma viktiga saker som pass, viseringar och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer.

Samtidigt har också ett nytt sätt att anmäla sig till ambassadens "svensklista" skapats via ett webbformulär. Listan anmäler du dig till om du vill kunna bli kontaktad av UD eller ambassaden om nödvändigt i en större krissituation. Du anmäler dig via: Anmäl din utlandsvistelse