Sverige & Spain

Prioriterat Sverigefrämjande 2023 - seminarier & evenemang

Ambassadens kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet 2023.

Kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet

Ambassaden arbetar med kultur, press- och näringslivsfrämjande genom att anordna och stödja aktiviteter för att marknadsföra svensk kultur och svenska värderingar så som kreativitet, innovation, hållbarhet, entreprenörskap och jämställdhet. Ambassaden främjar svenska handelsintressen i Spanien genom ett nära samarbete med Business Sweden, de svenska företagen på plats i Spanien samt andra relevanta näringslivsinriktade organisationer som handelskammare i Sverige och Spanien. Samarbetet sker inom ramen för nätverket Team Sweden España, vars syfte är att erbjuda ett samordnat och effektivt exportstöd för svenskrelaterade företag med intresse för den spanska marknaden.  

Senast uppdaterad 02 jan 2023, 12.41