Sverige & Finland

Arbeta i Sverige

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du bo och jobba i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Allmän information om att arbeta i Sverige finns till exempel på Sweden.se, den officiella webbplatsen för Sverige. Informationen på sidan är på engelska. Mer detaljerad information (på svenska och finska) finns i Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden. Information finns också på Migrationsverkets webbplats.