Meny

Sverige & Finland

Besöka Sverige

Om du ska besöka Sverige och inte är medborgare i ett EU-land kan du behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd som berättigar till inresa och vistelse i ett land i högst 90 dagar. Om du avser stanna i Sverige i mer än 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer (på engelska) genom att klicka här.

För nordiska medborgare gäller särskilda regler. Mer information finns till exempel på Nordiska ministerrådets informationsportal Info Norden.