Meny

Sverige & Finland

Flytta till Sverige

Om du vill flytta till Sverige, till exempel till familj eller anhörig, behöver du ett uppehållstillstånd.

Läs mer (på engelska) genom att klicka här.

För nordiska medborgare gäller särskilda regler. Mer information finns till exempel på Nordiska ministerrådets informationsportal Info Norden.