Alternate Text

AMBASADA ŠVEDSKEBeograd, Srbija

Lokalno vreme 00.01

Uz podršku Švedske do odgovornijeg upravljanja javnim finansijama u Srbiji

02 jul 2019

Ambasada Švedske i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavili su 1. jula novu platformu za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji, u prisustvu predstavnika partnerskih insitucija – Ministarstva finansija, Državne revizorske institucije, Uprave za javne nabavke, Poreske uprave i Stalne konferencije opština i gradova (SKGO).

“Tokom naredne dve godine svi zajedno ćemo raditi na jačanju vladavine prava, primeni evropskih pravila i standarda u oblasti javnih finansija, uz istovremeni doprinos privrednom rastu”, izjavio je Ola Anderson, šef razvojne saradnje ambasade Švedske u Beogradu.

Nova platforma razvija se u okviru dvogodišnjeg projekta vrednog 3 miliona dolara, koji finansira  Švedska, a sprovodi UNDP. Projekat predstavlja nastavak podrške Švedske Srbiji za odgovornije upravljanje javnim finansijama, na putu priključenja Evropskoj uniji.

„U partnerstvu sa nacionalnim i lokalnim partnerima, doprinećemo boljem planiranju budžeta, poboljšanju usluga poreskih službi, povećanju naplate poreza i prihoda, efikasnijoj javnoj nabavci, kao i većoj transparentnosti u upravljanju javnim finansijama”, istakla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u Srbiji. Projekat će takođe jačati kapacitete interne revizije u javnom sektoru i doprineti povećanju broja i kvaliteta izveštaja eksterne revizije. “Naše zajedničke aktivnosti doprinose ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, a posebno cilja broj 16 koji je posvećen izgradnji delotvornih i odgovornih institucija”, dodala je predstavnica UNDP-a.

Na lokalu, nova platforma će omogućiti uvođenje budžetskih portala za poslanike lokalnih skupština u još 20 opština i gradova, pored postojećih 10, u kojima je pilotiran ovaj inovativni alat za poboljšanje nadzora zakonodavne nad izvršnom vlasti. Pored toga, platforma će čvršće povezati lokalne samouprave i organizacije civilnog društva kako bi se osiguralo svrsishodno i transparentno trošenje lokalnih budžeta namenjenih inicijativama građana.

U okviru projekta, partnerske organizacije civilnog društva i mediji poboljšaće svoja znanja i veštine u praćenju i izveštavanju o korupciji i zloupotrebi javnih sredstava.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte:  Danijelu Šever Radovanović, predstavnicu UNDP za komunikacije: danijela.sever.radovanovic@undp.org  ili telefonom +381 62 77 33 61.