Alternate Text

AMBASADA ŠVEDSKEBeograd, Srbija

Lokalno vreme 18.33

Povećan kriterijum o visini plate za aplikante za radne dozvole

25 okt 2023

Vlada Švedske odlučila je da poveća kriterijum o izdržavanju za lica koja apliciraju za radnu dozvolu u Švedskoj, i to sa sadašnjeg iznosa od 13.000 SEK, na 27.360 SEK mesečno. Novi kriterijum se primenjuje od 1. novembra.

„Ovo će prvenstveno uticati na osobe koji se bave uslugama, negom, prodajom, poljoprivredom, baštovanstvom, šumarstvom, branjem bobica, ribolovom i zanimanjima koja zahtevaju kraće obrazovanje ili obuku. Po pravilu, plata koju zarađuju zaposleni u ovim grupama ne zadovoljava novi kriterijum o izdržavanju“, tvrdi Karl Bekselijus, direktor pravne službe pri Švedskom zavodu za migracije.

Odluka Vlade znači da je dobar prihod za radnika utvrđen kao plata od najmanje 80 odsto srednje plate koju Statistički zavod Švedske (SCB) objavljuje za Švedsku svake godine.

Svrha zahteva za povećanjem plata je regulisanje uslova pod kojima je razumno i opravdano da se radniku koji bi da dođe u Švedsku zbog zaposlenja odobri boravišna i radna dozvola.

Pojačani kriterijum o izdržavanju će ojačati poziciju radnika na tržištu rada, sprečiti umanjivanje plata radnih migranata i obeshrabriti konkurenciju sa niskim platama.

Više o pravilima i izuzecima možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije: Increased maintenance requirement for work permits - Migrationsverket.