Novine vezano za overu potvrde o životu

08 avg 2022

Od 2022. švedski Penzioni fond će leti slati penzionerima Potvrde o životu. Ambasada prima klijente za overu Potvrde o životu u zakazanom terminu.

Ukoliko ste ipak došli u Ambasadu bez zakazanog termina, molimo obratite se obezbeđenju Ambasade, koje će Vam dozvoliti ulazak u Ambasadu u prvom slobodnom terminu.

Identifikacija klijenta prilikom overe Potvrde o životu iz švedskog Penzionog fonda može da se obavi i putem video-poziva.

U tom slučaju je potrebno da klijent pošalje sledeće Ambasadi običnom poštom:

  • Potvrdu o životu;
  • fotokopiju svog važećeg identifikacionog dokumenta (pasoša ili lične karte);
  • broj mobilnog telefona na koji Ambasada može kontaktirati klijenta putem video-poziva (preko Viber-a ili Whatsapp-a).