Alternate Text

AMBASADA ŠVEDSKEBeograd, Srbija

Lokalno vreme 23.49

Od 1. januara elektronska registracija hemikalija

14 dec 2018

Elektronska platforma za integralni registar hemikalija, koja će znatno pojednostaviti i pojeftiniti administrativne procedure u hemijskoj industriji, u skladu sa zakonskom obavezom, za hemikalije startuje 1. januara 2019, a za biocidne proizvode u martu sledeće godine, istakao je Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine, na prezentaciji u PKS kojoj je prisustvovalo oko 250 predstavnika kompanija.

 

“Hemijski sektor je veoma osetljiv i upis hemikalija u registar i promet na tržištu Republike Srbije je pod strogom kontrolom, da se ne bi dogodilo da se na tržištu nađe proizvod koji može da ugrozi zdravlje stanovništva. Dosadašnji posao registracije uz obimnu dokumentaciju koju je oko 3.300 privrednih subjekata svake godine dostavljalo resornom ministarstvu na obradu i odobrenje za promet na tržištu Srbije, sada je pojednostavljen i ubrzan”, ukazao je pomoćnik ministra zaštite životne sredine Aleksandar Vesić.

Novim E portalom, privredni subjekti mogu sami direktno da popunjavaju registar hemikalija, dosijee elektronskim putem dostavljaju Ministarstvu, obrada podataka neuporedivo je brža, samim tim i ušteda u vremenu pripreme i slanja dokumentacije i informacija o svakoj hemikaliji, ističe Vesić. Takođe, postojaće i dvostruka provera hemikalija koje izlaze na tržište. Do sada je proveru obavljala administracija Ministarstva i savetnik za hemikalije, a od 1. januara sam sistem porediće hemikalije sa podacima EU i direktno ukazivati na eventualnost da neka hemikalija sadrži opasna svojstva, istakao je Vesić. Posebne nadležne službe, kao što je inspekcija ili stručna udruženja, imaće lak i brz pristup informacijama i dokumentaciji o dozvolama, supstancama koje izazivaju zabrinutost i drugim.

Platforma za dostavljanje podataka o hemikalijama u Registar hemikalija (e-IRH portal), kreirana je u  okviru projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Republici Srbiji“ koji finansira Švedska agencija za razvoj i saradnju (SIDA), istakao je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku industriju Privredne komore Srbije. Jedna od najbitnijih aktivnosti Udruženja za hemijsku industriju Privredne komore Srbije jeste kontinuirano informisanje svih zainteresovanih strana o novinama vezanim za nacionalne propise. Jedna od novina u oblasti upravljanja hemikalijama odnosi se na način dostavljanja podataka u Registar hemikalija.

 “Od 1. januara 2019. godine nastupa i zakonska obaveza za prijavu hemikalija u Registar hemikalija. U saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine - Odeljenjem za hemikalije, nastojaćemo da organizujemo i druge seminare ovog tipa kako bi privreda bila na adekvatan način upoznata sa novim načinom dostave podataka u Integralni registar hemikalija”, istakao je Stevanović.