Alternate Text

AMBASADA ŠVEDSKEBeograd, Srbija

Lokalno vreme 22.41

Švedska razvojna saradnja u Srbiji

Razvojna saradnja Švedske u Srbiji ima za cilj da podrži približavanje Srbije Evropskoj uniji. Podrška je usmerena na jačanje pravosuđa i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava žena, kao i na pomoć u smanjenju klimatskih uticaja zemlje i poboljšanju životne sredine.

Švedska podrška takođe ima za cilj da doprinese ekonomskom razvoju i smanjenju siromaštva.

Švedska je treći najveći donator u Srbiji i vodeći donator u oblasti životne sredine i borbe protiv klimatskim promena. Nekoliko projekata saradnje se odvija između švedskih i srpskih vlasti, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

Partneri su i međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, banke za razvoj i obrazovni sistem. U nekoliko projekata su uključeni i sami žitelji nekih opština, mladi ljudi i preduzeća.

Više informacija o švedskoj razvojnoj pomoći u Srbiji možete naći na engleskom jeziku na sajtu Švedske agencije za međunarodnu saradnju sa razvoj. 

Na ovom linku možete naći Strategiju o razvojnoj saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana i Turskom 2021-2027 na engleskom jeziku.