Meny

Švedska & Srbija

Ako podnosite zahtev za radnu dozvolu, uglavnom treba da priložite dolenavedenu dokumentaciju. Za neke profesije važe posebna pravila i formulari, o čemu se možete bolje informisati putem internet stranice Zavoda za migracije.

Ako zahtev podnosite elektronskim putem, dokumentaciju ćete priložiti putem interneta. Ako zahtev podnosite pomoću papirnih formulara, treba da svu dokumentaciju ponesete u ambasadu, zajedno sa popunjenim formularima.

Potrebno vam je:

  • Ako zahtev podnosite lično – formular za podnošenje zahteva. Postoje različiti formulari za različite tipove radne dozvole.
  • Kopije stranica vašeg pasoša u kojima se vide vaši lični podaci, datum isteka pasoša, i eventualna boravišna dozvola u nekoj drugoj zemlji koja nije vaša domovina.
  • Radni poziv, izjava od sindikata i druga dokumentacija koju ste dobili od vašeg poslodavca.

Članovi porodice

Ako će i članovi vaše porodice ići sa vama u Švedsku, možete i za njih podneti elektronski zahtev zajedno sa vašim, ili to mogu učiniti naknadno, putem interneta.

Ako članovi vaše porodice podnose zahtev lično, moraju koristiti formular broj 133011, pod nazivom Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and self-employed persons.

Proverite na internet stranici Zavoda za migracije koja dokumentacija je potrebna za članove vaše porodice.

Zavod za migracije