Švedska & Srbija

Potrebna dokumentacija

Ako podnosite zahtev za radnu dozvolu, uglavnom treba da priložite dolenavedenu dokumentaciju. Za neke profesije važe posebna pravila i formulari, o čemu se možete bolje informisati putem internet stranice Zavoda za migracije.

Ako zahtev podnosite elektronskim putem, dokumentaciju ćete priložiti putem interneta. Ako zahtev podnosite pomoću papirnih formulara, treba da svu dokumentaciju ponesete u ambasadu, zajedno sa popunjenim formularima.

Potrebno vam je:

  • Ako zahtev podnosite lično – formular za podnošenje zahteva. Postoje različiti formulari za različite tipove radne dozvole.
  • Kopije stranica vašeg pasoša u kojima se vide vaši lični podaci, datum isteka pasoša, i eventualna boravišna dozvola u nekoj drugoj zemlji koja nije vaša domovina.
  • Radni poziv, izjava od sindikata i druga dokumentacija koju ste dobili od vašeg poslodavca.
  • Punomoć - nije obavezna, ali je poželjna. Ako želite da vas vaš poslodavac zastupa u Švedskoj tokom obrade vašeg zahteva, možete mu/joj dati punomoć za to. Na taj način odluka će u vašem zahtevu biti poslata na adresu vašeg poslodavca koji će biti ovlašćen da vas obavesti o detaljima odluke, kao i da u vaše ime uloži žalbu, ukoliko niste zadovoljni odlukom. U protivnom će vas ambasada obavestiti o odluci. Formular za punomoć možete pronaći ovde

Članovi porodice

Ako će i članovi vaše porodice ići sa vama u Švedsku, možete i za njih podneti elektronski zahtev zajedno sa vašim, ili to mogu učiniti naknadno, putem interneta.

Ako članovi vaše porodice podnose zahtev lično, moraju koristiti formular broj 133011, pod nazivom Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and self-employed persons.

Proverite na internet stranici Zavoda za migracije koja dokumentacija je potrebna za članove vaše porodice.

Zavod za migracije