Švedska & Srbija

Pitanja i odgovori

1. Kako da nađem posao u Švedskoj? – Neke informacije o zaposlenju u Švedskoj možete naći u dokumentu Rad u Švedskoj.

2. Zahtev za moju boravišnu i radnu dozvolu podnet je putem interneta. Šta je moj sledeći korak? – Od trenutka predaje zahteva pa do donošenja odluke vaš predmet biće na obradi u Zavodu za migracije u Švedskoj. Sva neophodna obaveštenja dobićete putem mejla ili preko poslodavca, ukoliko za to ima potrebe.

3. Da li mogu da budem u Švedskoj dok čekam na odluku? – Ne, nikako. Od momenta kada predate zahtev za radnu i boravišnu dozvolu ne smete se nalaziti u Švedskoj. U Švedsku možete ući tek kada vam bude odobrena radna i boravišna dozvola. Svaki boravak u Švedskoj pre odobrenja dozvole može se posmatrati kao ilegalan pokušaj nastanjenja, zbog čega vaš aktuelan zahtev za boravišnu dozvolu može biti odbijen ili otpisan. Ukoliko se nekim slučajem ipak nalazite u Švedskoj tokom obrade vašeg zahteva, postarajte se da Zavod za migracije obavestite o svojoj poseti, kao i o tome kada tačno nameravate da napustite Švedsku, poštujući pravila o boravku na Šengen teritoriji u bezviznom režimu. Zavod za migracije će najverovatnije tokom perioda vaše posete prestati da obrađuje vaš zahtev sve dok ne napustite Švedsku. Takođe, ukoliko Zavod za migracije od vas izričito zahteva da napustite Švedsku kako bi se obrada vašeg zahteva nastavila, dužni ste da po povratku kući lično posetite Ambasadu Švedske u Beogradu kako biste dokazali da ste zaista napustili Švedsku. Imajte na umu da Zavod za migracije može odbiti ili otpisati Vaš zahtev ukoliko se bez znanja Zavoda nalazite u Švedskoj dok vam je zahtev za boravišnu dozvolu otvoren, ili ako ne posetite Ambasadu i time dokažete da ste u međuvremenu napustili Švedsku. Međutim, postoje izuzeci za određene deficitarne profesije: zanimanja za kojima postoji velika potražnja u Švedskoj navedena su na listi koja se redovno dopunjava na sajtu Ambasade i Zavoda za migracije. Ovo znači da, ukoliko vas poslodavac poziva na razgovor za posao u jednoj od navedenih profesija, za radnu dozvolu možete aplicirati iz Švedske umesto da se vratite u domovinu i podnesete zahtev odatle. Listu deficitarnih profesija možete pronaći na kraju ovog teksta. 

4. Da li mogu da putujem u druge zemlje dok čekam na odluku? –Da.

5. Koliko vremena je potrebno za obradu mog zahteva? – Sve zavisi od tipa zahteva i od toga da li je zahtev kompletan. Imajte na umu da je uglavnom vaš poslodavac taj od kojeg zavisi da li je zahtev kompletan ili ne. Više o obavezama poslodavca možete pročitati na sajtu Zavoda za migracije. Ako je zahtev kompletan, odluka može biti doneta u roku od mesec dana, a ako nije, na odluku se može čekati i nekoliko meseci. Više o roku za obradu zahteva možete naći na sajtu Zavoda za migracije.

6. Da li mogu nekako da utičem na vreme potrebno za obradu mog zahteva? – Potrudite se da zahtev bude popunjen na engleskom ili švedskom jeziku, a da potrebnu dokumentaciju pribavite na vreme. Ukoliko dodatno smatrate da bi Zavod za migracije u vašem slučaju trebalo da što hitnije donese odluku, vi ili vaš poslodavac obratite se Zavodu za migracije pismenim putem, obrazložite vašu situaciju i priložite dokumentaciju kojom potvrđujete hitnost vašeg zahteva. Takođe, ukoliko se ne bavite nekim od gorenavedenih deficitarnih zanimanja, a nalazite se u Švedskoj tokom obrade zahteva, imajte na umu da će vaša poseta Švedskoj dodatno usporiti obradu vašeg zahteva i da će se od vas zahtevati da napustite Švedsku kako bi se nastavilo sa obradom. Od vas će u tom slučaju biti traženo i da dostavite dokaze o tome da ste napustili Švedsku – najčešće putem ličnog dolaska u Ambasadu Švedske u Beogradu.

7. Zahtev sam predao/la pre više od 6 meseci, a odluka još uvek nije doneta. Šta da radim? – U Švedskoj je od 1. jula 2018. godine počeo važiti tzv. Zakon o upravnim poslovima, kojim se propisuje obaveza nadležnih službi, uključujući i Zavod za migracije, da ojačaju položaj pojedinca u kontaktu sa nadležnim organima i da administraciju predmeta sprovode na što efikasniji način, uz obavezu rešavanja predmeta u roku od 6 meseci. Ukoliko do odluke ne dođe u predviđenom roku, pojedinac ima pravo da preda zahtev za donošenje odluke, nakon čega Zavod za migracije ima rok od 4 nedelje da donese odluku u predmetu, ili da odbije zahtev za donošenje odluke, uz valjano obrazloženje. Zahtev za donošenje odluke možete predati samo jednom tokom obrade zahteva za radnu i boravišnu dozvolu. Više o novom zakonu možete pročitati našvedskom jeziku na sajtu Zavoda za migracije. Formular za zahtev za donošenje odluke možete skinuti putem ovog linka. Popunjen i potpisan formular se mejlom ili poštom šalje na adresu Zavoda za migracije navedenu u samom formularu.

8. Dobio/la sam obaveštenje putem mejla da je doneta odluka u mom zahtevu i da treba da se fotografišem i naručim boravišnu karticu. Šta to znači? – Ako vam je pasoš izdala policijska uprava u Srbiji ili Crnoj Gori, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti boravišnu karticu tamo čim putem e-maila saznate da vam je odobrena boravišna dozvola. Nema potrebe da kontaktirate ambasadu. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju – odluku vam poslodavac može poslati putem mejla, ukoliko je on podneo zahtev u vaše ime. U suprotnom, za odluku se možete obratiti i Ambasadi. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj. Ukoliko ipak želite da dođete u ambasadu i ovde naručite karticu, imajte na umu da bi to podrazumevalo Vaša dva dolaska u ambasadu, u razmaku od 6-8 nedelja: jedan za naručivanje, a drugi za lično podizanje kartice. Naručivanje kartice u ambasadi sa isporukom kartice u Švedskoj moguće je samo nakon donete odluke, i to ako prilikom fotografisanja navedete novu adresu isporuke. Ako se pak slikate pre donete odluke, kartica će biti automatski isporučena u ambasadu koju ste naveli u zahtevu. U Ambasadi ste dobrodošli, ali uz obavezno prethodno zakazivanje telefonom.

9. Šta da radim ako mi je odbijen zahtev? Zavod za migracije će vam inicijalno poslati samo kratko obaveštenje da je doneta odluka. U ovom obaveštenju neće pisati da li je odluka pozitivna ili negativna. Odluku će vam uručiti ili Ambasada poštom/e-mailom, ili će Zavod za migracije poslati odluku vašem garantu/poslodavcu u Švedskoj, ako ste mu za to dali punomoć. Vi ili osoba kojoj ste dali punomoć imate pravo da uložite žalbu najkasnije u roku od 3 nedelje po prijemu obaveštenja o odluci. Napišite na koju se odluku žalite i kako želite da ona bude promenjena. Ostavite vaše lične podatke (ime i prezime, adresu, matični broj i broj telefona). Potpišite se. Ukoliko ste ovlastili nekoga da u vaše ime podnese žalbu, neka se to lice potpiše na žalbu. Ovlašćeno lice bi u tom slučaju trebalo da priloži i punomoć koju ste mu dali. Ukoliko su i vaša deca podnosila zahtev zajedno sa vama, žalbu treba da uložite i u njihovo ime. Vi, ili osoba kojoj ste dali punomoć, pošaljite žalbu na adresu Zavoda za migracije, navedenu u priloženoj odluci pod rubrikom Överklagande – Så här gör du, poslednja stavka. Za slučaj da niste još uvek nikoga ovlastili da u Vaše ime uloži žalbu, formular za punomoć možete naći na sajtu Zavoda za migracije. Ukoliko Zavod za migracije nema nameru da preinači svoju odluku ni po prijemu Vaše žalbe, proslediće Vašu žalbu nadležnom Migracionom sudu. Svakako vam najtoplije preporučujemo da redovno proveravate vaše l sanduče, jer je to najbrži način da budete obavešteni o odluci.

10. Važne informacije u vezi sa zdravstvenim osiguranjem – Ako zahtev za radnu dozvolu podnosite za period kraći od tri meseca, morate imati i zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lekarske nege, bolničkog lečenja i transporta kući iz medicinskih razloga. Treba da imate i osiguranje koje pokriva troškove u slučaju bolesti ili nezgode ako ostajete u Švedskoj duže od tri meseca, ali kraće od godinu dana, jer nemate jednaka prava na socijalna primanja kao i oni koji su ovde nastanjeni.

Odgovore na konkretna pitanja možete naći i na internet stranicama Zavoda za migracije ili drugih portala:

  1. Kako da uopšte pronađem posao u Švedskoj?
  2. Koliko je vremena potrebno za obradu mog zahteva?
  3. Gde mogu da proverim da li je visina plate koja mi je ponuđena u skladu sa propisanim iznosom za datu struku? 
  4. Kako da isplaniram svoje preseljenje u Švedsku nakon donete odluke?
  5. Šta treba da učinim kad stignem u Švedsku?
  6. Da li mi je uopšte potrebna radna dozvola?
  7. Kako da proverim status svoje aplikacije?
  8. Šta je to lista deficitarnih zanimanja?
  9. Mogu li da radim nov posao sa starom radnom dozvolom?