Švedska & Srbija

Studiranje u Švedskoj

Ako nameravate da studirate u Švedskoj u periodu dužem od tri meseca, a niste državljanin EU, potrebna vam je boravišna dozvola.

Ukoliko će vaše studije trajati kraće od tri meseca, a vaša zemlja nije obuhvaćena bezviznim režimom, treba da podnesete zahtev za vizu.

Spisak zemalja čijim državljanima je potrebna viza

Podnošenje zahteva

Eletronska aplikacija je najjednostavniji i najbrži način za podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu na osnovu studija na univerzitetima ili višim školama u Švedskoj. Elektronske aplikacije stižu direktno u Zavod za migracije i imaju prioritet.

Elektronska aplikacija na internet stranici Zavoda za migracije

Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da podnesete zahtev elektronskim putem, ili želite da studirate u nekoj drugoj vrsti škole osim univerziteta i više škole, zahtev podnosite lično u Ambasadi Švedske u Beogradu. Za tu priliku treba da zakažete vreme.