Švedska & Srbija

Kako uložiti žalbu

Ako niste zadovoljni odlukom donetom u vašem zahtevu, možete uložiti žalbu. Žalbu treba da lično potpišete i predate ambasadi u pisanoj formi, najkasnije 3 nedelje od dana kada vam je saopštena odluka.

Žalba treba da sadrži:

  • Podatke o odluci na koju želite da uložite žalbu
  • Podatke o tome kako želite da ta odluka bude promenjena
  • Vaše ime i prezime, datum rođenja, poštansku adresu i broj telefona
  • Podatke o eventualnim olakšavajućim okolnostima koje bi išle u prilog vašem slučaju.

Ukoliko ste ovlastili nekoga da u vaše ime podnese žalbu, neka se i ta osoba potpiše pored vas. Ovlašćeno lice bi u tom slučaju trebalo da uz žalbu priloži i original punomoći koju ste mu dali.

Ambasada će prva razmotriti uloženu žalbu. Ukoliko ambasada ne promeni svoju odluku, proslediće vaš predmet Migracionom sudu u Švedskoj. Više o tome možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije.