• Srpski

Švedska & Srbija

Prava i obaveze

Podneli ste zahtev za boravišnu dozvolu da biste se mogli preseliti u Švedsku i živeti tamo sa svojim partnerom. U partnere spadaju venčani ili nevenčani supružnici s kojima nameravate da živite. Informacije o tome kakve preduslove treba da ispunite prosleđene su Ambasadi od strane Zavoda za migracije, s obzirom da Zavod obrađuje sve zahteve za boravišnu dozvolu u Švedskoj.

Prvo dobijate privremenu boravišnu dozvolu

Ako vaš zahtev bude odobren, dozvola će uglavnom biti odobrena na dve godine. Nakon dve godine možete podneti zahtev za produženje i tada ćete imati priliku da vam bude odobrena trajna boravišna dozvola. Ako vam bude odobrena trajna boravišna dozvola, nema potrebe da kasnije podnosite novi zahtev za produženje. Preduslov za odobrenje trajne boravišne dozvole je da i dalje živite zajedno sa vašim partnerom.

Morate podneti zahtev za produženje

Morate sami podneti zahtev za produženje, a važno je da zahtev predate pre isteka važeće dozvole. Ukoliko to ne učinite, boravićete bez dozvole u Švedskoj. Ukoliko to učinite na vreme, imaćete pravo na boravak u Švedskoj dok Zavod za migracije obrađuje vaš zahtev. Takođe imate pravo i da nastavite da radite ukoliko ste zaposleni.

Ukoliko prekasno predate zahtev, rizikujete da obrada vašeg zahteva bude otežana, a da vreme obrade zahteva bude produženo. Takođe biste izgubili pravo na rad, a u najgorem slučaju, može doći i do odbijenice. Ukoliko boravite u Švedskoj bez boravišne dozvole, rizikujete da za to krivično odgovarate.

Neophodno je da vaša veza i dalje traje

Da bi vam bilo odobreno produženje dozvole, neophodno je da vaša veza i dalje traje, odnosno da i dalje živite zajedno sa vašim partnerom. Ukoliko to više nije slučaj, a ne postoje druge osnove po kojima bi vam bila produžena boravišna dozvola, vaš zahtev za produženje biće odbijen. Isto tako vaša boravišna dozvola može biti ukinuta ukoliko se vaša veza okonča u periodu važenja dozvole. Ukoliko dobijete odluku o odbijenom zahtevu ili o ukidanju boravišne dozvole, najverovatnije ćete dobiti i odluku o deportaciji, odnosno, bićete prinuđeni da napustite Švedsku.

Boravišnu dozvolu možete dobiti i po nekoj drugoj osnovi

Prestanak bračne ili vanbračne zajednice u Švedskoj ne znači uvek da morate napustiti Švedsku. Ako imate neki drugi razlog zbog kojeg biste želeli da nastavite da boravite u Švedskoj, možete podneti zatehv za boravišnu dozvolu na osnovu toga. U tom slučaju treba da navedete te nove razloge kada podnesete zahtev. Primer drugih razloga može biti spajanje sa drugom osobom, radno mesto ili prijem na studije. Takođe postoje posebna pravila u vezi sa produženjem boravišne dozvole ukoliko ste bili prinuđeni da napustite partnera zbog lošeg iskustva vas ili vašeg deteta u toj zajednici.

Ukoliko navedete druge razloge, oni će biti razmotreni u skladu sa pravilima koja važe za dotični tip boravišne dozvole, a ako zadovoljavate kriterijume, biće vam odobrena nova boravišna dozvola. Ukoliko ne zadovoljite kriterijume, dobićete odbijenicu i najverovatnije i odluku o deportaciji.

Možete uložiti žalbu na odbijenicu

Ukoliko vaš zahtev za produženje bude odbijen, možete uložiti žalbu na Migracionom sudu. U tom slučaju imate pravo da ostanete u Švedskoj dok god sud obrađuje vašu žalbu.

Više informacija naći ćete na internet stranici Zavoda za migracije

Više informacija o boravišnim dozvolama na osnovu porodičnog spajanja postoje na internet stranici Zavoda za migracije (www.migrationsverket.se). Tu ćete, na primer, naći informacije o uslovima za odobravanje boravišne dozvole, o načinima podnošenja zahteva, kao i o tome koja pravila važe kada veza sa osobom u Švedskoj prestane. Oni koji se sele u Švedsku mogu na ovom sajtu naći i informacije o drugim tipovima boravišnih dozvola i druge vredne informacije.