Švedska & Srbija

Pitanja i odgovori

 • Podneo/la sam zahtev za boravišnu i radnu dozvolu preko interneta. Šta je moj sledeći korak? – Od trenutka predaje zahteva pa do slanja predmeta u Ambasadu u Beogradu vaš predmet biće na obradi u Zavodu za migracije u Švedskoj. Ukoliko ste zahtev podneli na osnovu spajanja sa članom prodice u Švedskoj, Zavod za migracije će prvo pogledati vaš elektronski zahtev i popunjeni upitnik člana vaše porodice, i tek onda poslati vaš predmet u ambasadu. Sačekajte obaveštenje Zavoda za migracije putem mejla gde se pozivate da zakažete vreme da biste došli u ambasadu.

 • Podneo/la sam zahtev za boravišnu i radnu dozvolu na osnovu porodičnog spajanja. Kada ću biti pozvan/a na intervju? – Od trenutka predaje zahteva pa do poziva za intervju može proći i  nekoliko meseci, što zavisi isključivo od Zavoda za migracije gde se vaš predmet i obrađuje.

 • Da li mogu da budem u Švedskoj dok čekam na intervju ili odluku? – Kratke posete su u principu dozvoljene, ali imajte na umu sledeće. U Švedsku se možete preseliti tek kada vam bude odobrena boravišna dozvola, u skladu sa švedskim zakonom o strancima. U Švedskoj pre odobrenja dozvole možete boraviti samo u bezviznom režimu, u poseti. Čekanje odluke u Švedskoj se može posmatrati kao ilegalan pokušaj nastanjenja, zbog čega vaš aktuelan zahtev za boravišnu dozvolu može biti odbijen ili otpisan. Ukoliko se nalazite u Švedskoj tokom obrade vašeg zahteva, obavestite Zavod za migracije o svojoj poseti, kao i o tome kada tačno nameravate da napustite Švedsku, računajući dane bezviznog boravka na Šengen teritoriji pomoću Viznog kalkulatora. Ako vaš zahtev i dalje čeka na obradu, vaša poseta neće bitno uticati na vreme obrade. Ako je obrada zahteva već počela, Zavod za migracije će najverovatnije tokom perioda vaše posete prestati da obrađuje vaš zahtev sve dok ne napustite Švedsku. Takođe, ukoliko Zavod za migracije od vas izričito zahteva da napustite Švedsku kako bi se obrada vašeg zahteva nastavila, dužni ste da po povratku kući kontaktirate Ambasadu Švedske u Beogradu kako biste dostavili dokaze da ste zaista napustili Švedsku. Imajte na umu da Zavod za migracije može odbiti ili otpisati Vaš zahtev ukoliko se bez znanja Zavoda nalazite u Švedskoj dok vam je zahtev za boravišnu dozvolu otvoren, ili ako ne dokažete da ste u međuvremenu napustili Švedsku. Napominjemo da tokom obrade vašeg zahteva za preseljenje nije moguće aplicirati za neku drugu vrstu vize za posetu Švedskoj, s obzirom da su srpski i crnogorski državljani oslobođeni vizne obaveze 19.12.2009. godine.

 • Da li mogu da putujem u druge zemlje i viđam se tamo sa svojim partnerom dok čekam na intervju ili odluku? – Da. Vaš partner vas može i posećivati u međuvremenu.

 • Šta je to punomoć? – Na intervjuu će vam biti ponuđeno da potpišete punomoć tako da osoba sa kojom tražite spajanje u Švedskoj može da zastupa vaše interese i u vaše ime primi sadržaj odluke. Ambasada preporučuje da punomoć u originalu pošaljete u Švedsku osobi sa kojom tražite spajanje. Ukoliko niste dali punomoć osobi sa kojom tražite spajanje, o donetoj odluci se može informisati preko ambasade.

 • Da li treba da ostavim biometrijske podatke u ambasadi nakon intervjua? – Pre dolaska u na intervju razmislite da li želite da u ambasadi naručite boravišnu karticu, što podrazumeva ostavljanje vaših biometrijskih podataka na takozvanoj fotostanici (fotografisanje, elektronsko uzimanje otisaka prstiju i potpisa). Ako vam na kraju bude odobrena boravišna dozvola, ta kartica će biti izrađena u Švedskoj i poslata automatski za Srbiju, odnosno u ambasadu koju ste naznačili u vašoj aplikaciji, u roku od 6-8 nedelja nakon donete odluke. Karticu ćete morati podići lično, u prethodno zakazanom terminu. Međutim, ako imate srpski ili crnogorski pasoš, a za slučaj da se niste slikali u ambasadi pre odobrene dozvole, mogli biste otputovati direktno u Švedsku i naručiti karticu tamo čim putem e-maila saznate da vam je odobrena boravišna dozvola. U tom slučaju nema potrebe da kontaktirate ambasadu. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju – odluka će biti poslata vašem partneru na kućnu adresu, ako ste potpisali punomoć. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da naručite karticu. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj u roku od nedelju dana. Naručivanje kartice u ambasadi sa isporukom kartice u Švedskoj moguće je samo ako celu proceduru obavite nakon donete odluke, i to ako prilikom fotografisanja navedete novu adresu isporuke. Ako se pak slikate pre donete odluke, kartica će biti automatski isporučena u ambasadu koju ste naveli u zahtevu. U Ambasadi ste dobrodošli, ali uz obavezno prethodno zakazivanje telefonom.
 • Bio/la sam na intervjuu u ambasadi.Koliko još treba da čekam? – Sve zavisi od obrade zahteva u Zavodu za migracije u Švedskoj. Ambasada u Beogradu nema uvid u dalju obradu zahteva nakon intervjua, jer je predmet na obradi u Švedskoj. Stoga, proveravajte redovno vaš mejl, gde ćete dobiti obaveštenje Zavoda za migracije o donetoj odluci. Ukoliko ste ovlastili člana porodice u Švedskoj da dobije sadržaj odluke, kompletna odluka će biti poslata na njihovu kućnu adresu u Švedskoj, a vi ćete samo dobiti obaveštenje mejlom.

 • Koliko vremena je potrebno za obradu mog zahteva? – Od trenutka predaje elektronskog zahteva za porodično spajanje pa do konačne odluke u izuzetnim slučajevima može proći manje od godinu dana, ali u prosečnim zahtevima ovo vreme se produžava na mnogo duži period, ukoliko su potrebni intervju i dodatna dokumentacija, ili ukoliko ste zahtev predali lično, u ambasadi. Više o tome možete pročitati na sajtu Zavoda za migracije.

 • Da li mogu nekako da utičem na vreme potrebno za obradu mog zahteva? – Potrudite se da lično popunite zahtev na engleskom ili švedskom jeziku, a da potrebnu dokumentaciju pribavite na vreme. Ukoliko dodatno smatrate da bi Zavod za migracije u vašem slučaju trebalo da što hitnije donese odluku, obratite se Zavodu za migracije pismenim putem, obrazložite vašu situaciju i priložite dokumentaciju kojom potvrđujete hitnost vašeg zahteva.

 • Zahtev sam predao/la pre više od 6 meseci, a odluka još uvek nije doneta. Šta da radim? – U Švedskoj je od 1. jula 2018. godine počeo važiti tzv. Zakon o upravnim poslovima, kojim se propisuje obaveza nadležnih službi, uključujući i Zavod za migracije, da ojačaju položaj pojedinca u kontaktu sa nadležnim organima i da administraciju predmeta sprovode na što efikasniji način, uz obavezu rešavanja predmeta u roku od 6 meseci. Ukoliko do odluke ne dođe u predviđenom roku, pojedinac ima pravo da preda zahtev za donošenje odluke, nakon čega Zavod za migracije ima rok od 4 nedelje da donese odluku u predmetu, ili da odbije zahtev za donošenje odluke, uz valjano obrazloženje. Zahtev za donošenje odluke možete predati samo jednom tokom obrade zahteva za radnu i boravišnu dozvolu. Više o novom zakonu možete pročitati na švedskom jeziku na sajtu Zavoda za migracije. Formular za zahtev za donošenje odluke možete skinuti putem ovog linka. Popunjen i potpisan formular se mejlom ili poštom šalje na adresu Zavoda za migracije navedenu u samom formularu.
 • Dobio/la sam obaveštenje putem mejla da je doneta odluka u mom zahtevu i da treba da se fotografišem i naručim boravišnu karticu. Šta to znači? – Ako vam je pasoš izdala policijska uprava u Srbiji ili Crnoj Gori, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti boravišnu karticu tamo čim putem e-maila saznate da vam je odobrena boravišna dozvola. Nema potrebe da kontaktirate ambasadu. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju – odluku vam član porodice iz Švedske može poslati putem mejla, budući da je odluka poslata na njegovu/njenu adresu jer ste mu/joj za to dali punomoć. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj. Naručivanje kartice u ambasadi sa isporukom kartice u Švedskoj moguće je samo ako celu proceduru obavite nakon donete odluke, i to ako prilikom fotografisanja navedete novu adresu isporuke. Ako se pak slikate pre donete odluke, kartica će biti automatski isporučena u ambasadu koju ste naveli u zahtevu. U Ambasadi ste dobrodošli, ali uz obavezno prethodno zakazivanje telefonom.

 • Šta da radim ako mi je odbijen zahtev? – Zavod za migracije će vam inicijalno poslati samo kratko obaveštenje da je doneta odluka. U ovom obaveštenju neće pisati da li je odluka pozitivna ili negativna. Odluku će vam uručiti ili Ambasada poštom/e-mailom, ili će Zavod za migracije poslati odluku vašem garantu/partneru u Švedskoj, ako ste mu za to dali punomoć. Vi ili osoba kojoj ste dali punomoć imate pravo da uložite žalbu najkasnije u roku od 3 nedelje po prijemu obaveštenja o odluci. Napišite na koju se odluku žalite i kako želite da ona bude promenjena. Ostavite vaše lične podatke (ime i prezime, adresu, matični broj i broj telefona). Potpišite se. Ukoliko ste ovlastili nekoga da u vaše ime podnese žalbu, neka se to lice potpiše na žalbu. Ovlašćeno lice bi u tom slučaju trebalo da priloži i punomoć koju ste mu dali. Ukoliko su i vaša deca podnosila zahtev zajedno sa vama, žalbu treba da uložite i u njihovo ime. Vi, ili osoba kojoj ste dali punomoć, pošaljite žalbu na adresu Zavoda za migracije, navedenu u priloženoj odluci pod rubrikom Överklagande – Så här gör du, poslednja stavka. Za slučaj da niste još uvek nikoga ovlastili da u Vaše ime uloži žalbu, formular za punomoć možete naći na sajtu Zavoda za migracije. Ukoliko Zavod za migracije nema nameru da preinači svoju odluku ni po prijemu Vaše žalbe, proslediće Vašu žalbu nadležnom Migracionom sudu. Svakako vam najtoplije preporučujemo da redovno proveravate vaše e-mail sanduče, jer je to najbrži način da budete obavešteni o odluci.

Odgovore na konkretna pitanja možete naći i na internet stranicama Zavoda za migracije:

1. Kako da proverim status svoje aplikacije?

2. Koliko je vremena potrebno za obradu mog zahteva?

3. Šta treba da učinim kad stignem u Švedsku?

4. Odgovori na ostala uobičajena pitanja u vezi sa boravišnim dozvolama