Švedska & Srbija

Osnovne činjenice

Ako želite da se preselite u Švedsku kod bliskih članova porodice, biće vam potrebna boravišna dozvola koja mora biti odobrena pre no što otputujete u Švedsku. Druga pravila važe za one koji su državljani neke druge zemlje članice EU/EES, izuzev Švedske.

U bliske članove porodice spadaju:

  • oni koji jesu, ili će postati venčani, nevenčani ili registrovani partneri.
  • maloletna deca i njihovi roditelji.

Ostali srodnici dobijaju boravišnu dozvolu samo u izuzetnim slučajevima.

Zavod za migracije procenjuje da li imate prava na boravišnu dozvolu. Detaljniji opis važećih pravila možete naći na internet stranici Zavoda za migracije.

Švedska vlada uvela je niz izmena u domenu migracija. Neke od njih odnose se na mogućnost odobravanja boravišne dozvole na osnovu porodičnog spajanja u Švedskoj. Ove izmene stupile su na snagu 20. jula 2016. godine. Od ovog datuma, sve osobe koje žive u Švedskoj moraju dokazati da mogu izdržavati i sebe i osobu koja je podnela zahtev za boravišnu dozvolu na osnovu porodičnog spajanja sa njima. Ovo znači da ove osobe treba da imaju dovoljno velike prihode i smeštaj za sebe i osobe koje sa njima žele da žive u Švedskoj. Kriterijum o izdržavanju se, u retkim slučajevima, ne odnosi na određene kategorije. Više o tome možete pročitati ovde.

Takođe, od 30. juna 2016. važe nova pravila u vezi sa spajanjem sa članom porodice koji je nastanjen u Švedskoj, a državljanin je neke od zemalja članica EU/EES, izuzev Švedske. Migracioni apelacioni sud je doneo odluku po kojoj više neće moći biti moguće podneti zahtev za boravišnu dozvolu na osnovu spajanja s ovim licima, jer oni nisu ni švedski državljani niti imaju boravišnu dozvolu u Švedskoj. Porodično spajanje sa ovim osobama sada je moguće samo putem podnošenja zahteva za takozvanu boravišnu karticu (uppehållskort/residence card). Ova kartica se razlikuje od takozvane "uppehållstillståndskort" (residence permit card) koja se dodeljuje osobama kojima je odobrena boravišna dozvola. Imajte na umu da se nova pravila odnose i na one koji su za boravišnu dozvolu na osnovu spajanja sa EU/EES državljaninom aplicirali pre 30. juna 2016, kao i na one kojima je već odobrena boravišna dozvola na osnovu takvog spajanja, a žele da je produže. U slučaju produženja boravišne dozvole i vi i vaš partner u Švedskoj koji je EU/EES državljanin treba da podnesete zahtev za boravišnu karticu. Više o tome možete pročitati ovde.

Vaš član porodice iz Švedske obavestiće vas o donetoj odluci ukoliko ste mu/joj dali punomoć da vas zastupa. U suprotnom će vas obavestiti ambasada.

Boravišna kartica

Oni kojima je odobrena boravišna dozvola dobiće i boravišnu karticu. Kartica je dokaz da vam je boravišna dozvola odobrena.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Ako vam inače je potrebna viza, treba da pokažete boravišnu karticu uz važeći pasoš prilikom ulaska u Švedsku. U tu svrhu treba da se fotografišete i ostavite otiske prstiju u ambasadi. Kartica se proizvodi u Švedskoj i može proći i do osam nedelja pre no što kartica konačno stigne u ambasadu.

Ako vam nije potrebna viza za put u Švedsku

Ako imate boravišnu dozvolu, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj.

Državljani EU/EES zemalja

Sledeća pravila važe za vas koji želite da se preselite kod bliskog srodnika u Švedskoj ukoliko ste vi i/ili vaš srodnik državljani EU/EES zemalja, a nameravate da boravite u Švedskoj duže od tri meseca. Imajte na umu da švedski državljani ne spadaju u ovu kategoriju.

  • Ako ste državljanin neke EU/EES zemlje, treba da registrujete vaše pravo na boravak u Zavodu za migracije. Ako vaš srodnik nije državljanin neke EU/EES zemlje, onda će vam možda trebati boravišna dozvola, za koju takođe podnosite zahtev u Zavodu za migracije nakon što stignete u Švedsku.
  • Ako niste državljanin neke EU/EES, a vaš srodnik jeste (ali ne i državljanin Švedske), može biti dovoljno da podnesete zahtev za boravišnu kartu (imajte na umu da ovo nije isto što i boravišna kartica) u Zavodu za migracije. Međutim, proverite ko sve u tom kontekstu spada u bliske srodnike. Ukoliko vam je potrebna viza, morate podneti zahtev za nju pre dolaska u Švedsku. Zahtev za boravišnu kartu možete podneti i u ambasadi.

Više o državljanima EU/EES zemalja i njihovim srodnicima možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije.