Polsko-szwedzka współpraca handlowa

W Polsce działają rozmaite organizacje wspierające polsko-szwedzką wymianę handlową.


Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
prowadzi pośrednictwo w zakresie nawiązywania przez polskich przedsiębiorców współpracy gospodarczej z kontrahentami szwedzkimi.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza pośredniczy w zakresie nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i stymulowania rozwoju firm związanych ze Skandynawią. 

DANE KONTAKTOWE                   

Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji, Business Sweden
ul. Czackiego 7/9 00-043 Warszawa tel. +48 22 505 84 60 E-mail: polen@business-sweden.se
Business Sweden 

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk tel: +48 58 763 14 69 fax: +48 58 763 14 80
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

Swedish Business Club
ul. Wiśniowa 40B m. 3 02-520 Warszawa tel. +48 22 849 74 14 fax +48 22 646 49 30
Swedish Business Club

Ambasada RP w Sztokholmie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Friggagatan 4 114 27  Stockholm tel. +46 8 453 84 20
Ambasada RP