• Nederlands

Zweden & Nederland

Het Allemansrecht - een unieke gelegenheid

Men maakt gebruik van het Allemansrecht wanneer men in het bos wandelt, kajakt, klimt of op een steen zit en nadenkt. De meeste zaken zijn voor ons volkomen logisch. Opdat iedereen van de natuur zou kunnen genieten, moeten we niet alleen rekening houden met de natuur en de dierenwereld, maar ook met de eigenaars van de gronden en iedereen die zich in de natuur ophoudt. Kort samengevat komt het hier op neer: niets verstoren en niets vernielen!

Wandelen, fietsen, paardrijden…
We mogen de natuur intrekken en veel uiteenlopende activiteiten ondernemen. De Zweden
zijn zeer geïnteresseerd in de natuur en het outdoorleven.
Opdat iedereen evenveel van de natuur zou kunnen genieten, moet men rekening houden met
de volgende regels:
• Het is verboden om gecultiveerde grond, bosgrond of andere kwetsbare grond te
beschadigen.
• Het is verboden om op of over vreemde percelen te lopen. De omwonenden hebben het
recht om ongestoord te wonen.
• Het is verboden de landeigenaar te storen bij zijn werkzaamheden.
• Off-road paardrijden of fietsen vergroot het risico op beschadigingen aan de grond. Het is
dan ook verboden om over zachte, kwetsbare grond, op aangegeven joggingpaden, langlaufpaden
of wandelwegen paard te rijden of te fietsen.
• Het is verboden om dieren te storen of hekken te beschadigen wanneer u over omheinde
weilanden loopt. Sluit het hek achter u zodat kuddes niet kunnen uitbreken.


Honden

U mag uiteraard honden meenemen in de natuur. Van 1 maart tot en met 20 augustus is de dierenwereld bijzonder gevoelig en dan moeten honden aangelijnd zijn. Ook gedurende de rest van het jaar moet uw hond onder toezicht zijn opdat hij geen schade aan de dierenwereld of aan andere mensen kan veroorzaken. In bepaalde delen van Zweden is het dragen van een leiband verplicht.

 

Meer informatie: www.naturvardsverket.se/allemansratten