• Nederlands

Zweden & Nederland

Onderwijs in Zweden en Diplomawaardering

Onderwijs is gratis in Zweden. Kinderen in de leeftijd 7-16 jaar zijn schoolplichtig, maar veel kinderen beginnen al op 6-jarige leeftijd en een meerderheid van de 16-19 jarigen neemt deel aan onderwijs. Studeren aan een universiteteit is gratis voor studenten uit Zweden en andere EU-landen.

Algemene informatie over het Zweedse onderwijssysteem:
 Swedish education

Overzicht van scholen voor jongeren in de leeftijd 15-19 jaar:
www.gymnasium.se

Studeren aan een universiteit in Zweden:
 www.studyinsweden.se

Diplomawaardering
Voor informatie over diplomawaardering in het buitenland, kunt u contact opnemen met NUFFIC (hoger en universitair onderwijs) of Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (beroepsonderwijs).
NUFFIC
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Meer informatie over erkenning van beroepskwalificaties is te vinden op:
Beroepserkenning

De Europese Commissie behandelt ook vragen over de harmonisering van Europese diploma's.

Heeft u een diploma van een Nederlandse onderwijsinstelling en wilt u dit in in Zweden gebruiken?
Er zijn twee Zweedse instanties die een diplomawaardering kunnen uitvoeren:
Als het gaat om universitaire of HBO-diploma's is de aangewezen instantie in Zweden Universitets- och högskolerådet:
Universitets- och Högskolerådet (UHR)

Voor beroepsopleidingen:
The Swedish National Agency for Higher Vocational Education