• Nederlands

Zweden & Nederland

Formaliteiten

Papieren, documenten, certificaten.... Niet altijd het leukste werk, maar wel heel belangrijk!

Verblijven in Zweden & Registratie
Nederlanders en andere EU-burgers hebben geen werkvergunning nodig om in Zweden te mogen werken. (Voor personen met en nationaliteit van buiten de EU, gelden andere regels.) Een verblijfsvergunning is in de meeste gevallen ook niet nodig, maar in plaats daarvan kunt u het verblijfsrecht registreren bij Skatteverket, die tevens ook de inschrijving in het bevolkingsregister verzorgt.
Skatteverket

Belasting en bevolkingsregister
Een nuttige website is die van de Zweedse belastingdienst (Skatteverket) met informatie over Zweedse belastingen, bevolkingsregister et cetera.
De Nederlandse belastingdienst verstrekt ook informatie voor particulieren en ondernemers over de belastingheffing in Nederland in grens-overschrijdende situaties, bijvoorbeeld bij emigratie of immigratie.
Skatteverket
Belastingdienst

Personnummer
In Zweden wordt veel gebruik gemaakt van het zogenaamde "personnummer". Het nummer wordt verkregen bij het inschrijven in het bevolkingsregister (bij de belastingdienst: Skatteverket). 
Population Registration in Sweden
Moving to Sweden

Problemen met het aanvragen van een persoonsnummer
Ondervindt u problemen bij het aanvragen van een persoonsnummer? Meldt dit bij SOLVIT

Paspoort, rijbewijs en verkiezingen
De Nederlandse ambassade in Stockholm heeft informatie over het aanvragen van een nieuw (Nederlands) reisdocument in Zweden, over Nederlandse rijbewijsen en het deelnemen aan Nederlandse verkiezingen.
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Stockholm