• Nederlands

Zweden & Nederland

Overige informatie

SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis.

Ondervindt u problemen bij het verhuizen naar Zweden? Hebt u het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Wellicht kan SOLVIT u bijstaan met een oplossing.

SOLVIT