• Suomi

Ruotsi & Suomi

Ruotsin kansalaisuus

Kansalaisuus on oikeudellisesti sitova side valtion ja yksilön (kansalaisen) välillä, joka syntyy joko automaattisesti, ilmoituksesta tai hakemuksesta. Ainoastaan Ruotsin kansalaisella on oikeus Ruotsin passiin. Ruotsin kansalaisella on ehdoton oikeus oleskella Ruotsissa. Ruotsissa kansalaisuusasioista vastaa maahanmuuttovirasto Migrationsverket.

Ruotsin kansalaisuus voi perustua:

  • syntymään
  • adoptioon
  • legitimaatioon
  • hakemukseen
  • ilmoitukseen

Lapsi, joka on syntynyt 1. huhtikuuta 2015 jälkeen
Lapsi, joka on syntynyt 1. huhtikuuta 2015 jälkeen, saa automaattisesti Ruotsin kansalaisuuden jos toinen vanhemmista on Ruotsin kansalainen.

Lapsi, joka on syntynyt ennen 1. huhtikuuta 2015
Lapsi, joka on syntynyt ennen 1. huhtikuuta 2015, saa Ruotsin kansalaisuuden syntyessään jos äiti on Ruotsin kansalainen. Sama pätee silloin, kun lapsen isä on Ruotsin kansalainen ja lapsi syntyy Ruotsissa. Lapsi, joka syntyy Ruotsin ulkopuolella, saa Ruotsin kansalaisuuden jos lapsen isä on Ruotsin kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa lapsen syntymähetkellä.

Lapsi, joka syntyy Ruotsin ulkopuolella ja jonka Ruotsin kansalaisuuden omaava isä ja ulkomaalainen äiti eivät ole avioliitossa keskenään, ei saa automaattisesti Ruotsin kansalaisuutta syntyessään. Lapsen isä voi kuitenkin jättää ilmoituksen lapsen Ruotsin kansalaisuudesta Ruotsin suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Muissa Ruotsin kansalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ota ystävällisesti yhteyttä suurlähetystöön.

Ruotsin kansalaisuuden säilyttäminen 22 ikävuoden täyttämisen jälkeen
Ruotsin kansalainen, joka on syntynyt Ruotsin ulkopuolella eikä ole koskaan asunut tai käynyt Ruotsissa, menettää Ruotsin kansalaisuutensa täyttäessään 22 vuotta. Kansalaisuuden menettämisen välttämiseksi henkilön tulee 18 vuotta täytettyään, mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä, hakea kansalaisuuden säilyttämistä. Tämä ei kuitenkaan koske henkilöitä, joiden koti on ollut Islannissa, Norjassa, Suomessa tai Tanskassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen 22 ikävuoden täyttämistä. Ruotsin kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan jos hänestä sen seurauksena tulisi kansalaisuudeton.

Kaksoiskansalaisuus
Ruotsi hyväksyy kaksoiskansalaisuuden.

Lue lisää Ruotsin kansalaisuudesta Ruotsin maahanmuuttoviraston kotisivuilta