Menu

Embassy of sweden Helsingfors, Finland

Local time Helsingfors
2:03 AM
27 Mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

 

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Statsrådet och Republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland, och regeringen har därför tagit fram nya insatser för att bekämpa coronaviruset i Finland. Information om dessa finns på statsrådets webbplats (på svenska).

Regeringen beslutade den 25 mars 2020 att begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars. Begränsningarna gäller till och med den 19 april 2020. För ytterligare Information se Inrikesministeriets webbplats samt polismyndighetens webbplats.

Från och med den 19 mars 2020 inför Finland en rad begränsningar i gränstrafiken. Åtgärderna innebär begräsningar i land-, hamn- och flygtrafiken. Till en början gäller lagstiftningen till och med den 13 april 2020. Information om dessa åtgärder hittas på Inrikesministeriets webbplats (på svenska).

Omfattande begränsningar i färjetrafiken mellan Sverige och Finland inklusive Åland har införts. För tillfället trafikeras linjerna Åbo – Åland – Stockholm samt Vasa - Umeå. För ytterligare information vänligen kontakta Viking Line, Tallink respektive Wasaline

Flygförbindelsen Stockholm – Helsingfors trafikeras fortsatt, även om antalet flyg minskats. Se vidare information på Helsingfors flygplats webbplats.

Finska medborgare och personer bosatta i Finland uppmanas inte resa utomlands. Finländska resenärer uppmanas vidare omedelbart återvända till Finland.

Finska medborgare samt personer som är permanent bosatta i Finland som återvänder från utlandet kommer att hänvisas till karantänliknande förhållanden under 14 dagar.

För att minska smittspridningen och skydda utsatta grupper begränsas möjligheter till besök på vårdinrättningar och äldreboenden. Vidare meddelas om begränsningar i offentlig service såsom undervisningsverksamhet, statliga och kommunala museer, bibliotek, idrottsanläggningar mm.

Mer information om hanteringen av coronaviruset hittas på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska gränsbevakningsväsendet.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter där allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus

Frågor och svar om nytt coronavirus

Information om regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Last updated 26 Mar 2020, 2.49 PM
Ambassadens reseinformation

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

Information om Sverige

Vill du veta mer om att arbeta i, resa till eller studera i Sverige, eller vill du ha allmän information om landet?

Hitta det samlat här