Menu

Embassy of sweden Helsingfors, Finland

Local time Helsingfors
2:31 PM
29 Jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Information om coronaviruset (covid-19) i Finland

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Sverige har förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till bland annat Finland till och med den 12 augusti 2020. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Finland införde i mars 2020 en rad begränsningar i den gränsöverskridande land-, hamn- och flygtrafiken från flera länder, bland dem Sverige. Senare har regeringen fattat beslut om ett antal lättnader i begränsningarna.

Reserestriktionerna gentemot resenärer från Sverige kvarstår, även om flertalet undantag från förbudet att resa in i Finland införts. Exempelvis tillåts inresa för personer som äger fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Mer detaljerad information finns i Gränsbevakningens anvisningar samt på statsrådets webbplats.

Personer som anländer från Sverige till Finland uppmanas fortsatt självmant tillbringa 14 dagar i förhållanden som motsvarar karantän där onödiga närkontakter begränsas. Läs mer om detta på THL:s webbplats under rubriken ”Anvisningar till resenärer och arbetstagare som anländer till Finland”.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska Gränsbevakningsväsendet. Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är + 358 (0)50 597 2255, vardagar kl. 08.00 – 16.00.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd, THL. Mer information om hanteringen av coronaviruset och gällande begränsningar finns på statsrådets webbplats. Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

För information om färjetrafiken mellan Sverige och Finland, kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline. Aktuell information om flyg finns på flygbolagens webbplatser och på webbplatsen för Helsingfors-Vanda flygplats.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 (0)295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande.

Information om den svenska regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset hittas på regeringens webbplats.

Ytterligare information finns på webbplatsen för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Last updated 30 Jul 2020, 3.21 PM
Ambassadens reseinformation

Konsulär hjälp för svenskar

Är du svensk medborgare och vill ha reseinformation, behöver hjälp med pass eller något annat konsulärt ärende?

Hitta det samlat här

Information om Sverige

Vill du veta mer om att arbeta i, resa till eller studera i Sverige, eller vill du ha allmän information om landet?

Hitta det samlat här