Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 23:50

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Harare

Diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Zimbabwe etablerades 1980, vilket också är året för Zimbabwes självständighet.

Ambassadens uppdrag består i att främja relationerna mellan Sverige och Zimbabwe i en bred bemärkelse. Detta arbete inkluderar politisk dialog med Zimbabwes regering, politiska partier och civilsamhälle, utvecklingssamarbete, investerings- och handelsfrämjande, kulturellt utbyte samt att agera ombud för svenska myndigheter i olika ärenden med bäring på Zimbabwe. Ambassaden representerar även Sverige i Malawi och Mauritius.

På ambassaden arbetar personal från Utrikesdepartementet, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) samt lokalanställda vilka tillsammans utgör ca 20 personer.

Ambassaden erbjuder stöd till svenska medborgare i konsulära ärenden, exemplevis vid händesle av en konsulär kris. Svenska medborgare och svenska medborgares utländska familjemedlemmar som är bosatta i eller avser stanna en längre tid i Zimbabwe, Malawi eller Mauritius är välkomna att registrera sig på ambassadens lista över svenskar i respektive land. Listan är endast avsedd att användas i beredskapssyfte.

Ambassaden är indelad i följande sektioner:

- sektionen för politik, handel och främjande

- sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete med Zimbabwe

- sektionen för administration, migration och konsulära ärenden

Senast uppdaterad 09 nov 2022, 09.39