Alternate Text

Sveriges ambassadHarare, Zimbabwe

Lokal tid 17:07

Den feministiska utrikespolitiken blir handbok

29 aug 2018

En handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik lanserades av utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti. Artikeln här är från UD's nyhetstjänst.

Det viktigaste budskapet i boken är:

Förändring är möjlig!

− I ett hårdnande klimat där mänskliga rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och hotas alltmer, och i en värld med ett minskande demokratiskt utrymme, behövs en feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Jag hoppas att denna handbok kan vara en hjälp på vägen för alla oss som vill fortsätta kämpa för en jämställd värld, säger Margot Wallström.

Ambassadör Ann Bernes ansvarar för frågor om jämställdhet och samordning av den feministiska utrikespolitiken på UD:

− Handboken är ett enkelt och tillgängligt sätt att sprida lärdomar från fyra års arbete med den feministiska utrikespolitiken. Vi har tagit fram boken i samarbete med konsulten Marie Nilsson som har tagit del av styrdokument och rapporter samt intervjuat personer som är verksamma inom en rad områden, allt för att få en så bred bild som möjligt av hur politiken implementerats.

Samtidigt beskriver boken bara ett axplock av alla erfarenheter och exempel, inte minst eftersom arbetet hela tiden fortsätter att utvecklas, konstaterar hon.

Sverige är först i världen med feministisk utrikespolitik
Ann Bernes berättar vidare att handboken fyller ett tomrum eftersom Sverige är först i världen med att bedriva en feministisk utrikespolitik. Boken är därför tänkt att kunna vara ett stöd såväl för utrikesförvaltningen som statsförvaltningen och samhället i övrigt. Men boken väntas också få en utländsk läsekrets.

−  Handboken finns tillgänglig både på svenska och engelska på grund av stort internationellt intresse för ämnet. Vi ser hela tiden nya exempel på hur politiken gör konkret skillnad, vilket har skapat intresse hos andra aktörer att ta del av vår resa inom detta område.

Hon kommenterar citat i boken, som vittnar om att kollegor har upplevt genombrott och även märkt hur den feministiska utrikespolitiken underlättar diskussioner om frågor som har varit svåra att driva. Ett skäl är att politiken gör det tydligare vad Sverige vill, vilket ökar beredskap och även mottaglighet samt egen aktivitet hos motparter.

−  Politiken har väckt stort intresse över hela världen och våra utlandsmyndigheter har varit fantastiskt aktiva och framgångsrika i att odla och bevara intresset i takt med att Sverige har befästs som ”go to-nation” i allt som gäller jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, tillägger hon.

Konferens om jämställdhet ska hållas i Tunis våren 2019
Ett exempel på detta är Sveriges ambassad i Tunis där ambassadör Fredrik Florén aktivt jobbat för att sprida budskapet. Ett resultat av arbetet är att konferensen ”Stockholm Forum on Gender Equality” får en uppföljare i en ny stor jämställdhetskonferens i Tunis under våren 2019.

− Men det är inte bara ett otal länder som intresserar sig för det svenska helhetsgreppet utan även andra typer av aktörer, noterar Ann Bernes. I Berlin har det till exempel öppnats ett ”Centre för Feminist Foreign Policy” som bedriver och uppmuntrar forskning och vidareutveckling på området.

Handboken ger svar på hur Sverige arbetat för genomförandet
Gemensamt för många samtalspartners som vi och utlandsmyndigheterna möter är att de återkommer till frågan om hur Sverige har arbetat för att utveckla och genomföra politiken.

− Handboken har ambitionen att besvara en hel del av dessa ”hur”-frågor och är uppdelad så att den ska vara relevant vare sig man arbetar multilateralt, bilateralt eller med normförändring i största allmänhet, tillägger hon.

Ann Bernes avslutar med att be kollegor att kommunicera kring handboken så att den får snabb spridning i så många informationskanaler som möjligt och tillägger:

− Det är en efterlängtad produkt av många aktörer.

Ett 100-tal åhörare samlades under eftermiddagen den 23 augusti i UD:s pressrum när utrikesministern lanserade handboken för Sveriges feministiska utrikespolitik.

Handboken finns tillgänglig i pdf-version (på svenska och engelska) härunder. 
Handbok  - Sveriges feministiska utrikespolitik
Handbook - Sweden's Feminist Foreign Policy

Text: Taimi Köster
Foto: Ninni Andersson

Senast uppdaterad 29 aug 2018, 14.10