Praktiktjänstgöring

Sveriges ambassad i Washington, DC kommer att erbjuda fem praktikplatser under hösten 2023.

Vanligtvis tar Sveriges ambassad i Washington emot praktikanter varje vår- och hösttermin (20 veckor). Ambassaden har inte praktikanter under sommarmånaderna. 

Sveriges ambassad i Washington DC har drygt femtio medarbetare och täcker ett stort verksamhetsområde. Där ingår säkerhetspolitik, handel, näringslivsfrämjande, innovation, forskning och högre utbildning, försvarsfrågor, press, information, kultur, Sverigefrämjande samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Som stöd för den operativa verksamheten finns en administrativ enhet, ansvarig för bland annat personalfrågor, fastighetsadministration, budget och redovisning.

Uppgifter under praktiken
Ambassaden avser under hösten 2023 ta emot 5 praktikanter, under förutsättning att praktikplatserna kan tillsättas, till följande enheter:

  De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att medverka i ambassadens politiska, försvarspolitiska, handelspolitiska, miljörelaterade, forsknings- och innovationsrelaterade, kulturpolitiska och ekonomiska rapportering, kulturfrämjande, kommunikationsinsatser samt att delta i det övergripande arbetet som rör den bilaterala relationen mellan Sverige och USA. Deltagande i genomförandet av främjandeverksamheten i House of Sweden åligger samtliga praktikanter.

  Din bakgrund och kompetens
  Du ska vara svensk medborgare. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga för praktik. Praktiken måste vara poänggivande kurs och relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

  Du bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, ekonomisk, juridisk eller förvaltningsinriktning, alternativt utbildning inom kultur- och kommunikationsområdet. Även utbildning inom teknik och naturvetenskap kan komma i fråga så länge praktiken kan tillgodoräknas i ditt program. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Sökande kommer att testas i skriftlig framställning på svenska.

  Övrigt
  Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

  För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav, t.ex. på vaccination mot covid-19, som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

  Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

  För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

  Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

  För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

  Är du intresserad?
  Vill du veta mer om praktik på Sveriges ambassad i Washington, kontakta zandra.bergstedt@gov.se  

  Ansökningsdatum för hösten 2023 har gått ut. 

  Senast uppdaterad 31 mar 2023, 12.56