Meny

Praktiktjänstgöring

Sveriges ambassad i Washington tar emot praktikanter varje vår- och hösttermin (20 veckor). Ambassaden har inte praktikanter under sommarmånaderna.

Sveriges ambassad i Washington DC har drygt femtio medarbetare och täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska, handelspolitiska, näringslivsfrämjande frågor, innovation, forskning & högre utbildning, försvarsfrågor, press, kommunikation och kulturpolitiska frågor, Sverigefrämjande samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Som stöd för den operativa verksamheten finns en administrativ enhet, ansvarig för bland annat personalfrågor, fastighetsadministration, budget och redovisning.

Uppgifter under praktiken
Ambassaden avser ta emot 6 praktikanter, under förutsättning att praktikplatserna kan tillsättas, till följande enheter:

* En person vid handelsenheten
* En person vid politiska enheten
* Två personer till Press-, informations- och kulturenheten, varav en med inriktning på kommunikation och en på kultur
* En person vid försvarsavdelningen
* En person vid enheten för innovation, forskning och högre utbildning

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att medverka i ambassadens politiska, försvarspolitiska, handelspolitiska, miljörelaterade, kulturpolitiska, forsking- och innovationsrelaterade och ekonomiska rapportering samt att delta i handläggningen av olika bilaterala ärenden mellan Sverige och USA, arbeta med kulturfrämjande samt kommunikation och programverksamheten i House of Sweden. Deltagande i genomförandet av främjandeverksamheten i House of Sweden åligger praktikanterna på alla enheterna.

Din bakgrund och kompetens
Du ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Praktiken måste vara poänggivande kurs och relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Du bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, ekonomisk, juridisk eller förvaltningsinriktning, alternativt utbildning inom kultur- och kommunikationsområdet men även teknik och naturvetenskap så länge praktiken kan tillgodoräknas i ditt program. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Sökande kommer att testas i skriftlig framställning på svenska.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen. 

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Salomeh.adham@gov.se. Ansökningstiden för vårterminen 2020 har passerat. 

Senast uppdaterad 19 sep 2019, 15.13