Meny

Lediga tjänster

Här publiceras tillgängliga tjänster vid Sveriges ambassad i Washington D.C. samt vid de svenska konsulaten i USA.

Sveriges ambassad i Washington är en av Sveriges största utlandsmyndigheter med drygt femtio anställda, varav knappt hälften är utsända från Sverige. Ambassaden är indelad i sju enheter. Ambassaden företräder Sverige i USA och bidrar med underlag och rapporter till regeringskansliet samt ger omfattande myndighetsservice till allmänheten. En huvuduppgift är att främja svenska intressen och bidra till ökad handel och kulturellt utbyte mellan Sverige och USA. Ambassaden har en omfattande författningsreglerad verksamhet.

> Klicka här för att läsa om dataskyddslagen.

Senast uppdaterad 03 jun 2019, 16.58